Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр інформаційно-обчислювальних та мережевих систем

Головна мета діяльності Центру – впровадження, адміністрування та супровід нових інформаційних технологій в навчальну, господарську,наукову, управлінську та інші види діяльності Університету, підтримка та розвиток комп’ютерної та локальної мережі Університету.

Центр забезпечує:

 • Координацію  діяльності  підрозділів  Університету  з  питань інформаційних технологій, інформатизації та комп'ютеризації згідно політики Університету.
 • Доступ  структурних   підрозділів   Університету   до мереж,   баз   даних навчальної, наукової, навчально-наукової, економічної, комерційної, нормативно-правової і довідкової інформації.
 • Розробку   та   здійснення   заходів   щодо   сталого функціонування, розвитку і вдосконалення інформаційних систем Університету.
 • Підтримку з експлуатації загальносистемного і прикладного  програмного забезпечення та інформаційних систем в підрозділах Університету.
 • Адміністрування  інформаційного середовища на рівні Університету та адміністрування серверів мереж в структурних підрозділах.
 • Пошук, адаптацію та впровадження нових програмних продуктів, програмно-апаратних рішень та систем в Університеті.
 • Впровадження новітніх  інформаційних технологій, спрямованих на покращення якості навчання.
 • Функціонування і технічне обслуговування комп'ютерної техніки в  підрозділах Університету.
 • Встановлення, підтримку та моніторинг інформаційних систем управління освітнім процесом в деканатах, кафедрах та інших підрозділах Університету.
 • Встановлення, супроводження та адміністрування інформаційних систем обліку грошових коштів,основних засобів,договорів (платне навчання, проживання в гуртожитку, оренди), та баз даних з розрахунку та обліку заробітної плати, нарахування та виплати стипендій, що використовуються в роботі підрозділами університету.
 • Організацію доступу навчального закладу до  ЄДЕБО через мережу Інтернет за допомогою захищеного з’єднання.
 • Координацію робіт з організації замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, студентських  квитків , моніторинг процесу їх виготовлення;
 • Внесення до ЄДЕБО різних типів наказів (зарахування, поновлення, відрахування, переведення, закінчення навчання, тощо) про рух контингенту студентів;
 • Організацію криптозахисту шляхом використання електронних цифрових підписів для обміну даними з ЄДЕБО;
 • Адміністрування офіційного сайту Університету та його підрозділів та адміністрування сторінок в соціальних мережах ( Facebook, Youtube, Twitter);
 • Організацію ремонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів із залученням спеціалізованих установ.
 • Виконання робіт по введенню  в  експлуатацію і обслуговування технічних засобів мережного і телекомунікаційного устаткування.
 • Формування  та реалізацію політики безпеки інформаційного середовища Університету, проведення робіт по захисту інформації від комп'ютерних вірусів, несанкціонованого доступу, інших дій і загроз інформаційній безпеці Університету.
 • Проведення політики переходу на  ліцензоване  програмне забезпечення, яке використовується в Університеті.
 • Надання консультацій з питань роботи в середовищі інформаційних систем управління освітнім процесом.
Остання редакція: 27.02.18