Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційно-обчислювальний центр

Положення про центр

Головна мета діяльності Інформаційно-обчислювальний центру КНЕУ ім.В.Гетьмана – впровадження, адміністрування та супровід нових інформаційних технологій в навчальну, господарську, наукову, управлінську та інші види діяльності Університету, підтримка та розвиток комп’ютерної та локальної мережі Університету.

Інформаційно-обчислювальний центр КНЕУ ім.В.Гетьмана забезпечує:

 • Координацію діяльності підрозділів Університету з питань інформаційних технологій, інформатизації та комп'ютеризації згідно політики Університету;
 • Доступ структурних підрозділів Університету до мереж, баз даних навчальної, наукової, навчально-наукової, економічної, комерційної, нормативно-правової і довідкової інформації;
 • Розроблення та здійснення заходів щодо сталого функціонування, розвитку і вдосконалення інформаційних систем Університету;
 • Підтримання експлуатації загальносистемного та прикладного  програмного забезпечення та інформаційних систем в підрозділах Університету;
 • Адміністрування  інформаційного середовища на рівні Університету та адміністрування серверів мереж в структурних підрозділах;
 • Пошук, адаптацію та впровадження нових програмних продуктів, програмно-апаратних рішень та систем в Університеті;
 • Впровадження новітніх інформаційних технологій, спрямованих на покращення якості навчання.
 • Функціонування і технічне обслуговування комп'ютерної техніки в  підрозділах Університету;
 • Встановлення, підтримання та моніторинг інформаційних систем управління освітнім процесом в деканатах, кафедрах та інших підрозділах Університету;
 • Встановлення, супроводження та адміністрування інформаційних систем обліку грошових коштів,основних засобів,договорів (платне навчання, проживання в гуртожитку, оренди), та баз даних з розрахунку та обліку заробітної плати, нарахування та виплати стипендій, що використовуються в роботі підрозділами університету;
 • Автоматизацію процесів діловодства для організації колективної роботи над документами з використанням безпаперових технологій та для забезпечення електронного документообігу;
 • Організацію криптографічного захисту шляхом використання електронних цифрових підписів ;
 • Адміністрування офіційного сайту Університету і  його підрозділів та адміністрування сторінок в соціальних мережа ( Facebook, Youtube, Twitter);
 • Інтеграцію веб-ресурсів Університету з інформаційними ресурсами структурних підрозділів Університету;
 • Розроблення та підтримання програмної частини офіційного сайту та сервісу єдиної бази користувачів Університету;
 • Систематизацію та публікацію нормативних документів, навчально-методичних матеріалів, паспортів дисциплін за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями на сайті університету;
 • Контроль та адміністрування сайтів, що створюються в доменній зоні kneu.edu.ua, за допомогою системи управління сайтом Університету;
 • Організацію ремонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів із залученням спеціалізованих установ;
 • Виконання робіт по введенню в експлуатацію і обслуговування технічних засобів мережного і телекомунікаційного устаткування;
 • Формування та реалізацію політики безпеки інформаційного середовища Університету, проведення робіт по захисту інформації від комп'ютерних вірусів, несанкціонованого доступу, інших дій і загроз інформаційній безпеці Університету;
 • Контроль за порядком створення, зберігання, обліку та застосування резервних та архівних копій баз даних інформаційних систем управління освітнім процесом,господарською діяльністю та електронного документообігу.
 • Проведення  політики   переходу на ліцензоване програмне забезпечення, яке використовується в Університеті;
 • Розроблення регламентної документації щодо доступу працівників підрозділів Університету до комп’ютерної мережі та інформаційних ресурсів Університету з метою забезпечення їх правильної експлуатації та захисту інформації в цифровому середовищі Університету;
 • Надання консультацій з питань роботи в середовищі інформаційних систем управління освітнім процесом.

 

Остання редакція: 24.04.23