Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Можливості наукових публікацій

Здобувачі всіх рівнів вищої освіти та науковці мають можливість публікувати результати своїх наукових досліджень в наступних виданнях, засновником яких є ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (всю детальну інформацію можна оглянути на сайтах/сторінках видань):

 

Наукові фахові видання, категорії Б:

  • Збірник наукових праць «Вчені записки»;

https://vz.kneu.edu.ua/ua/

  • Збірник наукових праць «Економіка та підприємництво»;

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/ekon_pidpr/

  • Журнал «Міжнародна економічна політика»;

http://iepjournal.com/

  • Науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці»;

https://kneu.edu.ua/ua/University_en/periodic/zb_mise/

  • Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини»;

https://businessperspectives.org/journals/social-and-labour-relations-theory-and-practice?category_id=30

  • Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України».

http://sedu.kneu.edu.ua/

 

Не фахові видання (на даний період часу):

  • Науково-аналітичний журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці»;

http://nfmte.com/

  • Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки».

https://pre.kneu.edu.ua/

 

 

Корисна інформація:

 

Реєстр наукових фахових видань України: http://nfv.ukrintei.ua/

 

Open Science in Ukraine опублікував зведений перелік всіх українських наукових журналів у Scopusта WebofScience:  https://openscience.in.ua/ua-journals

 

Перелік наукових фахових видань України, категорії А та Б: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

 

Остання редакція: 24.11.20