КНЕУ - Підготовче відділення

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підготовче відділення

Керівництво

Завідувач відділенням Лєванчук Світлана Володимирівна

Михальська Тамара Вікторівна – провідний методист.

 

Гнатюк Інна Дмитрівна – інспектор з контролю за навчальним процесом.

 

Відділення довузівської підготовки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є підрозділом університету, чия освітня діяльність пов’язана з підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади України та зовнішнього незалежного оцінювання знань для учнів 9-11 класів. Заняття проводять згідно з чинними нормативними документами, за розробленими кафедрами університету робочими навчальними програмами, адаптованими до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Українського центру оцінювання якості освіти.

Підготовче відділення було створене в 1969 році як підрозділ Київського інституту народного господарства для до вузівської підготовки молоді, що працює, та військовослужбовців, звільнених у запас. Спочатку існувала лише вечірня, а згодом – організована й денна форма навчання. Відповідно до постанови вченої ради університету від 31.03.94 р. був створений факультет довузівської підготовки, складниками якого стали підготовче відділення та підготовчі курси. З 01.09.2003 р. в університеті функціонує відділення довузівської підготовки.

Основна мета ВДП – здійснення навчально-методичної діяльності на базових принципах системи безперервної освіти для громадян України, профорієнтаційна робота із слухачами як з майбутніми студентами саме економічного університету.

Серед пріоритетних напрямків діяльності відділення довузівської підготовки такі:

 • розроблення та впровадження методичних напрацювань викладачів університету, що пов’язані з підвищенням якісного рівня підготовки слухачів;
 • урізноманітнення форм навчання відповідно до змістового складника робочих навчальних програм з кожної дисципліни;
 • поглиблений рівень викладання навчальних дисциплін;
 • адаптація слухачів до умов складання незалежного тестування;
 • профорієнтаційна робота зі слухачами.

Відділення довузівської підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана допомагає слухачам актуалізувати й удосконалити знання, набуті в загальноосвітніх середніх навчальних закладах, надає ґрунтовну підготовку тим, хто вступатиме до коледжів та вищих навчальних закладів України. Слухачі мають можливість за власним вибором підвищити рівень знань з таких дисциплін: українська мова та література, англійська мова, математика, історія України, географія, обравши різну кількість предметів із запропонованого списку.

Для забезпечення високих результатів складання зовнішнього незалежного оцінювання знань та вступу до вищих навчальних закладів України до співпраці (читання лекцій та проведення практичних занять) запрошені викладачі університету та досвідчені вчителі загальноосвітніх середніх навчальних закладів м. Києва. Університет надає навчальні аудиторії, технічне обладнання; слухачі на договірних засадах забезпечені навчально-методичною літературою з усіх дисциплін.

Важливим складником діяльності відділення довузівської підготовки є профорієнтаційна робота з учнями київських шкіл: співробітники проводять постійні зустрічі-презентації з інформаційно-ознайомлювальною метою, організовують зустрічі представників факультетів університету з учнівською аудиторією. У такий спосіб відділення довузівської підготовки виконує свою основну функцію – бути ланкою між школою та вищим навчальним закладом

До складу відділення довузівської підготовки входять:


Підготовчі курси:

 • 8-місячні вечірні (для учнів 11 класів і випускників минулих років);
 • 8-місячні заочні (для учнів 11 класів і випускників минулих років);
 • 4-місячні вечірні (для учнів 11 класів і випускників минулих років ).

Графік навчального процесу складено з максимальним урахуванням вікових й психологічних можливостей слухачів. Навчальний процес на підготовчих курсах у 2016-2017н.р. триватиме:

 • 8-місячні (вечірні) — з 09.10.2017;
 • 4-місячні (вечірні) — з лютого 2018, дату початку занять буде уточнено додатково;
 • 8-місячні (заочні) —  з жовтня 2017;

На підготовче відділення та підготовчі курси приймають учнів випускних класів. Для навчання потрібно подати заяву на ім’я ректора університету й укласти договір. Вартість навчання буде уточнено у вересні. Заяви на 8-місячні курси вечірньої та заочної форм навчання приймають із вересня. Заяви на 4-місячні курси вечірньої форми навчання приймають з січня. Для навчання потрібно подати заяву на ім’я ректора університету й укласти договір. 

Контакти

м. Київ, вул. Дегтярівська,49г,( 4 корпус ) кімн. 703

Телефон: 503-86-08, 371-61-49 Електронна пошта: VDP_111@ukr.net

Остання редакція: 16.05.18