Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.04

 
Загальна інформація
 

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. 

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Примостку Людмилу Олександрівну, завідувача кафедри банківської справи та страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Буряченка Андрія Євгеновича, професора кафедри фінансів імені Віктора Федосова Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Тимченко Олену Миколаївну, професора кафедри фінансів імені Віктора Федосова Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Наказом МОН від 06.06.2022 р. № 530 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України.

Детальніше

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 15.06.22