Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.04

 
Загальна інформація
 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Федосова Віктора Михайловича, завідувача кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Примостку Людмилу Олександрівну, завідувача кафедри банківської справи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Опаріна Валерія Михайловича, професора кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Детальніше

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 05.12.19