Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Буряченко Андрій Євгенович

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Автор із понад  200 наукових та науково-методичних праць. Прийняв участь у роботі понад 200 наукових та навчально-методичних конференцій.

Гарант освітньо-професійної програми «Фінанси» на другому (магістерському) рівні. Викладач дисциплін  «Фінанси», «Бюджетна система», «Фіскальна політика», «Фінанси місцевого самоврядування», «Фінансові інновації».

Учасник робочих груп із співробітництва із провідними економічними університетами європейських країн а також спільних проектів та програм із розробки законодавчих та підзаконних актів України, нормативних документів органів державної та місцевої влади у галузі регулювання фінансових відносин.