Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентська академічна рада

Шановні студенти та викладачі!
Щодня колектив студентської академічної ради нашого Університету намагається зробити студентське життя кращим та цікавішим. Але досягнути спільних цілей можна, лише об’єднавши наші зусилля.
Ми хочемо змінюватися разом з вами. Ми відкриті для ініціативи, ідей, творчого надбання, дружби.
Тому чекаємо на ваші пропозиції, ідеї, проекти. Будемо раді бачити вас у нашій дружній команді! Отож запрошуємо всіх охочих до плідної співпраці.
Давайте разом змінювати наше студентське життя на краще!

Положення про Студентське самоврядування КНЕУ ім. В.Гетьмана

У суспільстві, де лідирує економіка знань, значну роль відіграє освіта і наука. Але, як ми знаємо, шлях отримання знань – тернистий, а граніт науки – твердий. Проте навіть цей складний процес можна зробити цікавим та ефективним! Саме тому студентська академічна рада вже протягом 5 років працює на благо університету.

Студентська академічна рада  є провідним органом студентського самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах студентів університету, сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу.

САР є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес.

САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів.

Варто зазначити, що студентська академічна рада представляє інтереси усієї студентської громади, членом якої Ви стаєте, вступаючи до лав студентства.

 

В організації роботи є 5 основних напрямків: підвищення якості освіти, моніторинг навчального процесу, співпраця з факультетами та кафедрами в організації навчального процесу, навчальна етика та виховна робота і зв’язки з громадськістю. Відповідно до цих напрямів роботи на кожному факультеті та на університетському рівні функціонують комісії.

Студентська академічна рада:

  • ініціює заходи, спрямовані на підвищення якості освіти в університеті та запровадження новітніх освітніх технологій;
  • організовує зустрічі, майстер-класи, тренінги з представниками бізнесу та відомими економістами;
  • організовує та проводить екскурсії на підприємства, державні установи, фабрики та заводи;
  • сприяє забезпеченню навчальними та методичними матеріалами (співпраця з бібліотекою та кафедрами університету);
  • досліджує різні аспекти навчально-виховного процесу з метою виявлення його проблем та недоліків, розробляє пропозиції для їх вирішення;
  • створює умови для надання консультаційної допомоги студентам першого курсу у складанні індивідуального навчального плану (вибіркові дисципліни) та четвертого курсу для ознайомлення з магістерськими програмами;
  • співпрацює з кафедрами в організації (у разі потреби)  консультаційних занять для студентів, які мають проблеми із засвоєнням певних дисциплін;
  • бере участь у розв’язанні  конфліктів, що виникають у навчальній діяльності;
  • проводить заходи, спрямовані на розвиток соціальної відповідальності (благодійні ярмарки, поїздки в дитячий будинок) та історичної свідомості (День української культури, вшанування пам’яті жертв голодомору, героїв Крут).

Звичайно, що студентська академічна рада захищає інтереси студентства. В університеті накопичено досвід звернення студентів із письмовими заявами з різних питань із проханням втручання, сприяння САРу.

 

Варто відмітити, що на студентську академічну раду покладена особлива відповідальність – накази про відрахування, поновлення та переведення студентів обов’язково погоджуються із САРом. Для прийняття правильного рішення чи підписання наказу САР  наприкінці семестру збирає спеціальну комісію з питань відрахування, поновлення та переведення, яка детально розглядає питання щодо кожному студенту. Також САР бере участь у роботі стипендіальних комісій..

У кожній групі є представник САРу (староста), який представляє інтереси студентів академічної групи на зборах. Діяльність старости регулює Положення про старосту. Проте це не означає, що взяти участь у роботі САРу може тільки староста. Усі студенти КНЕУ мають рівне право на участь у студентському са-моврядуванні та представництві у студентській академічній раді.

Студентська академічна рада – це практична школа для тих, хто бажає спробувати себе в ролі керівника, адміністратора, лідера; це можливість реалізовувати суспільно значущі проекти, що будуть корисними всій студентській громаді. Попереду ще багато корисних заходів і цікавих зустрічей. Тож радо запрошуємо приєднатися до роботи, спрямованої на досягнення найкращих результатів!