Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проєкт "YouthLeadtoEUinUA"

Проєкт "Молодіжне лідерство для консолідації ініціатив ЄС у контексті транскордонної нестабільності в Україні"

Акронім проєкту: YouthLeadtoEUinUA

Конкурс: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Тема: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Тип акції: Гранти фіксованої суми ERASMUS

Грантодавець: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури.

Дата початку проєкту: 1 жовтня 2022 року.

Дата завершення проєкту: 1 жовтня 2025 року.

Тривалість проєкту: 36 місяців.


ЄС поставив за мету бути світовим лідером у вирішенні проблем клімату та навколишнього середовища. Україна прагне йти цим амбітним шляхом разом з ЄС, якому необхідно консолідувати ініціативи ЄС у боротьбі з транскордонною нестабільністю. Українським освітнім програмам бракує знання європейських ініціатив, а також недостатньо досвіду у впровадженні європейських практик трансформації бізнес-середовища. В українських освітніх програмах бракує знань про EUGreenDeal, а також недостатнім є застосування досвіду застосування принципів циркулярної економіки в українському бізнес-середовищі. У відповідь на це викладачами КНЕУ та молодими дослідниками був розроблений цей проект.

Основна мета проєкту:

Проект покликаний забезпечити розповсюдження передових знань щодо стратегії глобального конкурентного лідерства ЄС та створення кліматично нейтральної економіки.

Завдання проєкту:

 • Створення відкритої Університетської відкритої мережі для досліджень та стажувань з метою сталого розвитку, співпраця студентів і викладачів, дослідників, роботодавців, усіх інших зацікавлених сторін у просуванні EUGreenDeal в Україні
 • Розробка та апробація нової програми університетського стажування як плану дій щодо трансформації моделі зайнятості в умовах глобальних викликів
 • Розробка та впровадження нового відкритого дистанційного курсу з вивчення європейської моделі зеленого розвитку та можливості її адаптації в Україні
 • Дослідження прогресу та перспектив кліматично нейтральної економіки як в ЄС, так і в Україні
 • Проведення круглих столів щодо зеленого курсу економічного руху України до сталої Європи для українців, політиків та урядовці, представників малого та середнього бізнесу, громадянського суспільства
 • Просування цінностей і підходів ЄС в Інтернеті для широкої аудиторії.

Проєкт у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/people/European-initiatives-for-Ukraine/100076586227591/?locale=fi_FI


Результати проєкту:

1. Проведені тренінги

14 листопада - 05 грудня 2022 року
Учасники тренінгу
Сертифікати


01 травня – 29 травня 2023 року
Учасники тренінгу 
Сертифікати

Розклад занять  

 
30 жовтня  - 2 грудня 2023 року
Учасники тренінгу
Сертифікати 

Розклад занять  

 

22  квітня  - 31 травня 2024 року
Учасники тренінгу
Сертифікати 

Розклад занять  

2. Університетська програма стажувань (практики)

3. Круглий стіл «Зелена платформа для економічного прориву України»

7 грудня 2023 р. 

Відеозапис

4. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Зелена економіка»:

5. Наукові публікації:

DOI: 10.4018/978-1-6684-4511-2.ch009

URL: https://www.igi-global.com/chapter/womens-empowerment-as-a-tool-for-sustainable-development-of-higher-education-and-research-in-the-digital-age/296612

 

 • Столярчук Я. М., Ільницький Д. О., Рудьковский С. М. Зелене інвестування як механізм глобального сталого розвитку. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2023. №2. С. 241-246. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/05/2023-316-39.pdfhttps://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-316-2-39
 • Столярчук Я.М., Ільницький Д.О., Рудьковський С.М., Москалюк Н.П. Ключові інструменти озеленення міжнародної торгівлі. Наукові інновації та передові технології. Серія «Економіка». 2023. № 6(20). С. 345-353. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-6(20) URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/5043/5071
 • Столярчук Я.М., Ільницький Д.О., Черницька Т.В., Рудьковський С.М.Глобальні фінансові організації в інституційній системі детінізації світової економіки. Вчені записки: збірник наукових праць, КНЕУ, 2023, випуск 31(2), С.186-199 URL:https://drive.google.com/file/d/1k7kqT-Y-7poZlKFkas0AGDFvLJoYyuzI/view DOI 10.33111/vz_kneu.31.22.02.16.110.116
 • Розділ 21. Економічна та валютна політика. Постпандемічне відновлення та стійкість  / у «Зелений і безпечний Європейський Союз» : монографія / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), І. В. Кицюк, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, В. Й. Лажніка. Луцьк : Вежа-друк, 2023. 592 с. (С.285-301)
 • Ільницький Д., Столярчук Я. «Озеленення» енергетики  та нова якість глобалізації. Міжнародна економічна політика. 2023. № 1 (38). C.7-39 URL:  http://iepjournal.com/journals/38/2023_38_1_Stolyarchuk_Ilnytskyy.pdf DOI: 10.33111/iep.2023.38.01
Остання редакція: 05.06.24