Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Юридичний відділ

Адреса:

03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1 (корп.1), каб. 10

Історія

Юридичний відділ  Університету функціонує з червня 2006р.

Юридичний відділ є структурним підрозділом Університету, який створено у відповідності з Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою КМ України від 26 листопада 2008р. № 1040.

Юридичний відділ Університету у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, наказами, розпорядженнями ректора Університету, іншими локальними актами Університету, а також Положенням про юридичний відділ Університету

 

Функції підрозділу

Юридичний відділ Університету виконує  функції:

  • перевіряє на відповідність чинному законодавству проектів наказів, листів, інших актів, що подаються на підпис керівництву Університету, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
  • разом з відповідними структурними підрозділами бере участь у розробці та укладенні договорів з фізичними та юридичними особами, дає правову оцінку їх проектам; координує роботу у підготовці наказів та інших актів Університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;
  • здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає керівнику Університету для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
  • сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці колективного договору, консультує трудовий колектив Університету з питань правового характеру.

 

Остання редакція: 03.01.23