Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут сучасного Китаю КНЕУ

Науково-дослідний Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Основною метою Інституту є дослідження сучасних соціально-економічних, суспільно-політичних, правових детермінант та тенденцій розвитку сучасного Китаю, його глобального впливу, створення суспільно корисних наукових результатів та їх впровадження і використання в економіці України та у навчальному процесі.

Основними завданнямиІнституту  є:

 1. організація поглибленого дослідження найважливіших тенденцій, проблем та перспектив соціально-економічного розвитку Китаю, міжнародних відносин Китаю, у тому числі україно-китайських відносин, та дослідження глобального впливу Китаю. Імплементація результатів наукових та науково-практичних досліджень в навчальний процес на всіх освітніх рівнях;
 2. координація наукової співпраці науковців, викладачів, здобувачів, студентів та учнів загальноосвітніх закладів щодо дослідження сучасного Китаю, його міжнародних відносин, зокрема відносин Україна-Китай та глобального впливу Китаю;
 3. підготовка наукових та науково-практичних видань, аналітичних записок, надання економічних експертиз щодо соціально-економічного стану та розвитку Китаю,його міжнародних відносин, зокрема відносин Україна-Китай та глобального впливу Китаю;
 4. участь у виданні наукового журналу «Китаєзнавчі дослідження»;
 5. створення спільних PhD програм з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами;
 6. організація співпраці навчальних підрозділів Університету з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами щодо створення спільних бакалаврських, магістерських та сертифікаційнихпрограм;
 7. організація системного науково-дослідного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми та науковими установами у галузях синології,історії, філософії, культурології, політології, соціології, економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин, інформаційних технологій, мови та літератури Китаю;
 8. активізація міжнаціональних та міждисциплінарних наукових досліджень сучасного Китаю;
 9. організаціянаукових досліджень в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»;
 10. організація наукових, науково-освітніх та науково-практичних заходів з дослідження сучасного Китаю (конференції, конгреси, симпозіуми, круглі столи), у тому числі організація стажувань науково-педагогічних та наукових працівників, літніх та зимових науково-освітніх шкіл з китайськими науковими та освітніми установами;
 11. організація тренінгів, ворк шопів, круглих столів, майстер класів у кооперації з китайськими та вітчизняними партнерами у сфері бізнесу, державної влади та управління;
 12. сприяння активізації українсько-китайських економічних відносин на взаємовигідних засадах;
 13. впровадження і використання наукових результатів в економіці України;
 14. здійснення бізнес-консалтингу в торгівельно-економічній та інноваційно-інвестиційній сфері відносин України та Китаю.
Остання редакція: 12.03.19