Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца

Науково-дослідний Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Основною метою Інституту є дослідження сучасних соціально-економічних, суспільно-політичних, правових детермінант та тенденцій розвитку сучасного Китаю, його глобального впливу, створення суспільно корисних наукових результатів та їх впровадження і використання в економіці України та у навчальному процесі.


Основними завданнями Інституту є:

 • організація поглибленого дослідження найважливіших тенденцій, проблем та перспектив соціально-економічного розвитку Китаю, міжнародних відносин Китаю, у тому числі україно-китайських відносин, та дослідження глобального впливу Китаю. Імплементація результатів наукових та науково-практичних досліджень в навчальний процес на всіх освітніх рівнях;
 • координація наукової співпраці науковців, викладачів, здобувачів, студентів та учнів загальноосвітніх закладів щодо дослідження сучасного Китаю, його міжнародних відносин, зокрема відносин Україна-Китай та глобального впливу Китаю;
 • підготовка наукових та науково-практичних видань, аналітичних записок, надання економічних експертиз щодо соціально-економічного стану та розвитку Китаю, його міжнародних відносин, зокрема відносин Україна-Китай та глобального впливу Китаю;
 • участь у виданні наукового журналу «Китаєзнавчі дослідження»;
 • створення спільних PhD програм з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами;
 • організація співпраці навчальних підрозділів Університету з китайськими та іншими з зарубіжними науковими та освітніми установами щодо створення спільних бакалаврських, магістерських та сертифікаційних програм;
 • організація системного науково-дослідного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми та науковими установами у галузях синології, історії, філософії, культурології, політології, соціології, економіки, менеджменту, права, міжнародних відносин, інформаційних технологій, мови та літератури Китаю;
 • активізація міжнаціональних та міждисциплінарних наукових досліджень сучасного Китаю;
 • організація наукових досліджень в рамках Ініціативи «Один пояс, один шлях»;
 • організація наукових, науково-освітніх та науково-практичних заходів з дослідження сучасного Китаю (конференції, конгреси, симпозіуми, круглі столи), у тому числі організація стажувань науково-педагогічних та наукових працівників, літніх та зимових науково-освітніх шкіл з китайськими науковими та освітніми установами;
 • організація тренінгів, воркшопів, круглих столів, майстер класів у кооперації з китайськими та вітчизняними партнерами у сфері бізнесу, державної влади та управління;
 • сприяння активізації українсько-китайських економічних відносин на взаємовигідних засадах;
 • впровадження і використання наукових результатів в економіці України;
 • здійснення бізнес-консалтингу в торговельно-економічній та інноваційно-інвестиційній сфері відносин України та Китаю.

Положення Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца

Остання редакція: 08.06.23
Установчі накази
Наказ №1000 від 11.12.2018 Про створення Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та введення в дію Положення про нього.
Наказ №808-к від 30.08.2019 Про зміну керівництва науково-дослідним Інститутом досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
 

 

Партнери