Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Черницька Тетяна Володимирівн

Кафедра:Кафедра міжнародної економіки
Посада:Професор кафедри міжнародної економіки, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:21 рік
Біографія:

Освіта:

Київський національний економічний університет, 2000, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту.

Київський національний економічний університет, 2002, спеціальність «Правознавство», магістр з правового регулювання економіки

Кандидат економічних наук 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини– з 2009 року (дисертація на тему «Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації»

Доцент кафедри міжнародної економіки – з 2014 року.

Професор кафедри міжнародної економіки - з 2023 року.

Викладає дисципліни:

Бакалаврський рівень: Міжнародна економіка; Міжнародна безпека; Венчурний бізнес; Європейська інтеграція.

Магістерський рівень: Розвиток особистісних якостей менеджера; Управління міжнародною конкурентоспроможністю; Управління діловою досконалістю.

Державні нагороди і відзнаки:

Заслужений працівник КНЕУ

Сфера професійних інтересів:

-міжнародна безпека, мережева економіка, міжнародна конкурентоспроможність, глобальне лідерство, міжнародне співробітництво, інноваційно-інвестиційна діяльність, венчурний бізнес, циркулярна економіка.

Експертна, проектна та громадська діяльність:

Директор Інституту дослідження сучасного Китаю імені Бориса Курца;

учасниця проектної групи Освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" (І рівень, бакалавр)

Членкиня таких громадських організацій:

- Всеукраїнська громадська організація «Українська організація економістів-міжнародників»

- Громадське Об’єднання Українсько-Китайська освітня платформа «Один пояс, один шлях»

- Громадське Об’єднання «Українська асоціація китаєзнавців»

- Благодійна Організація "Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів" (Вионавчий директор)

Наукова діяльність:

 • Керівник роботи наукової теми: Ініціативна науково-дослідна робота «Формування міжнародної конкурентної стратегії розвитку КНР у нову епоху» реєстраційний номер 0122U001991, дата реєстрації: 11-03-2022, 2021-2025 рр.
 • Відповідальний виконавець наукової теми: Ініціативна науково-дослідна робота «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси», номер державної реєстрації 0114U001920, 2016-2020 рр.
 • Членкиня проєктної групи Освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

Загалом є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких

Наукові статті:

 1. Столярчук Я.М., Ільницький Д.О., Черницька Т.В., Рудьковський С.М. Глобальні фінансові організації в інституційній системі детінізації світової економіки. Вчені записки: збірник наукових праць, Випуск 31(2). К.: КНЕУ, 2023. С.186-200. DOI: 10.33111/vz_kneu.31.22.02.16.110.116 (Категорія Б, COPERNICUS, ULRICHSWEB Global Serials Directory та ін.)
 2. Черницька Т.В., Харлов В.В. Офшоризація як ключовий механізм тіньових бізнес-операцій. Modern engineering and innovative technologies.Issue 25 / Part 4. Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, 2023, С.94-101. (IndexCopernicus , GoogleScholar)https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-119
 3. Цимбал Л.І., Черницька Т.В. Україна у системі глобальної продовольчої безпеки: ринок зернових. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, № 11-12 (300-301), 2022. С. 123-130. DOI:10.32680/2409-9260-2022-11-12-300-301-123-130 (Категорія Б, IndexCopernicus , GoogleScholarта ін.)
 4. V.Apalkova, S.Tsyganov, T.Chernytska, N.Meshko, N.Tsyganova, Evaluating the economic and ecological effects of investment projects: a new model and its application to smartphone manufacturing in Europe. Investment Management and Financial Innovations. Volume 18, Issue 4. LLC «CPC “Business Perspectives», 2021. Р. 252-265. SCOPUS
 5. O. Kobernyk, Y. Kichuk, Kosylo M., Lisitsin V., Filipovych M., T. Chernytska. World and Domestic Trends in The Development of The Education System: Systemic Challenges. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol.21, #10. Seoul: Dr. John M. Jun, 2021. P. 271-275. WoS
 6. Черницька Т.В., Кривенко А. І. Діджиталізація брендингу міжнародних корпорацій. Вчені записки. Випуск 24 (3). К.: КНЕУ, 2021. С. 71-82. 0,81 д.а. (Категорія Б, COPERNICUS, ULRICHSWEB Global Serials Directory та ін.)
 7. Черницька Т.В., Іоніцой-Доценко Є.Ю., Петрикей О.Ю. Діджиталізація агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі. Стратегія економічного розвитку України. Випуск 49. К.: КНЕУ, 2021. 1,22 д.а. (Категорія Б, COPERNICUS, ULRICHSWEBG lobalSerials Directory та ін.)
 8. Chernytska T. Alternative sources of energy in the formation of a national energy security. INTERNATIONAL SECURITY IN THE FRAME OF MODERN GLOBAL CHALLENGES 2019: Collection of research papers. I-69. Lithuania, Vilnius: MRU, 2019. Р. 32-35. 0,3 д.а. (The National Bibliographic Data Bank (NBDB) of the martynas mazvydas National Library, Lithuania)
 9. Chernytska T., Novosad. Y. Alternative Energetics Of The United States Of America In Global Challenges. The International Economic Policy. Issue №2(29), 2018. Р.71-104. 3,45 д.а.(COPERNICUS, ULRICHSWEBGlobalSerialsDirectory та ін.)
 10. Черницька Т.В., Новосад Ю.Р. Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів. Науковий журнал «Міжнародна економічна політика». Вип.29. К.: КНЕУ, 2018.  С. 105-130 (3,32 д.а.)
 11. Черницька Т.В. Інноваційна безпека країни в умовах глобальних викликів. International Security in the Frame of Modern Global Challenges: Collection of scientific works.  Mykolas Romeris University, Vilnus, 2018. С.439-446. (The National Bibliographic Data Bank (NBDB) of the martynas mazvydas National Library, Lithuania)
 12. Черницька Т.В. Розвиток сектору альтернативної енергетики США в контексті національних інтересів. Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник». Харків, 2017. - Вип.17.2
 13. Черницька Т.В. Науково-технологічний компонент економічної безпеки держави. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія «Економічні науки». Кременчук: КрНУ, 2014. № 1(3). С.18-28 (0,73 д.а.)
 14. Tetiana Chernytska. Regional dimensions of international scientific and technical cooperation.  International economic policy: Scientific journal, #1(18).Kyiv: KNEU, 2013. – P.94-114.(1,4 д.а.)
 15. Черницька Т.В.  Сучасні тенденції розвитку ринку нанотехнологій у глобальному середовищі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. Чернігів: Черніг.держ.технол.ун-т, 2013. - №1(64). С.154-159 (0,48 д.а.)
 16. Черницька Т.В. Конкурентні позиції України на світовому ринку військово-технологічної продукції. Збірник наукових праць «Економічний аналіз», Випуск 12. Тернопіль: Тернопільський економ.універ., 2013. С. 335-340  (0,55 д.а.)

Монографії:

Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: [монографія] / [за заг. ред. А.М.Поручника, Я.М.Столярчук]. - К.: КНЕУ, 2016. - 331 с.

Черницька Т.В. Регіональні стратегії науково-технічного співробітництва. С.265-287. (1,5 д.а.)

Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: [монографія] / [за заг. ред. Д.Г.Лукяненка, В.І.Чужикова]. - К.: КНЕУ, 2007. - 544 с.

Черницька Т.В. Міжнародний трансферт технологій і стратегія економічного розвитку України. С.358-368. (0,72 д.а.)

Стажування та курси підвищення кваліфікації:

1.    Міжнародне стажування «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті» в литовських університетах: Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс), Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас), Клайпедський університет (м. Клайпеда) у період з 10 до 16 червня 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Сертифікат: No.5KV-1855 University Code 111951726 Vilnius, 16.06.2018.

2.    Міжнародне стажування в балтійських університетах: Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс), Латвійський університет природничих наук і технологій (Латвія, м. Єлгава), Естонська Академія Наук (Естонія, м Таллін) на тему «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів» з 10 червня 2019 року по 15 червня 2019 року.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації:

Сертифікат: No.5KV-2593

University Code 111951726

Vilnius, 15.06.2019.

3.       Українська асоціація досконалості та якості ТОВ «КПЯ «Системи»; навчання за програмою «Системи управління якістю та аудиту (ISO 9001:2015)» 19-22 лютого 2019 р. – 40 годин. Свідоцтво №7127 від 22.02.2019, м. Київ.

4.       КНЕУ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №02070884 / 070032-20 від 24.12.2020, реєстраційний номер 381; за програмою: «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача (1 рівень) – 120 годин.

5.       CITY PROFIT; навчання за програмою «Master Director: open» (V.1/2020). Сертифікат №1015 від 12.03.2020, м. Київ.

6.       Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української як іноземної мов «Інтенсив» ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». Сертифікаційний іспит на підтвердження рівня В2 володіння англійською мовою. Сертифікат №373 від 16.11.2021, м. Київ.

7.      Міністерство цифрової трансформації, Сертифікат №В37 про проходження тренінгової програми «Робота з відкритими даними в юридичній практиці» з розкриттям економіко-правового аспекту, що була проведена 02.11.2021-04.11.2021 тривалістю 12 академічних годин (0,1 кредиту ЄКТС)

8.      Стажування в рамках міжнародних онлайн-діалогів «Building Competitiveness: From Local to Global» з 30.06.2022 р. по  19.10 2022 р., загальна тривалість програми стажування 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат №0493 від 19.10.2022 р.

9. Тренінг із професійного розвитку для викладачів українських університетів від Київської школи дипломатичних мистецтв, аналітичного центру «Global Policy Insights» (Індія) та Національного музею американської дипломатії при Державному департаменті США, 20 вересня 2022 року. Сертифікат від 20.09.2022 р.

10. КНЕУ ім. В.Гетьмана, Навчально-науковий інститут бізнес-освіти ім. Анатолія Поручника. Сертифікат № 0633 від 28.04.2023 про проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою «Вступ у Дата Сайнс». Тривалість – 120 академ. годин (4 кредити ЄКТС).

11. Стажування у рамках спільного міжнародного проєкту стартап-інкубатора YEP та Тартуського університету «StarterNetwork», що реалізовувався за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Міністерства освіти і науки України 06.03.2023 р. та  27.03. 2023 р. (6 академічних годин – 0,2 кредита ЄКТС). Сертифікати від 6.03.2023 та 27.03.2023.

12. Стажування (навчально-тренінгових заходів) в рамках міжнародного проєкту Київської школи дипломатичних мистецтв «Громадянська освіта проти дезінформації: протидія неправдивим викладам історії в міжнародній політиці й пропаганді», з 08.09.2022 р. по  15.05. 2023 р. (87 годин – 2,7 кредити ЄКТС). Сертифікат І-С від 31.05.2023

13. Підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний коучинг». КНЕУ ім. В.Гетьмана, Навчально-науковий інститут бізнес-освіти ім. А.Поручника. Сертифікат № 1119 від 20.12.2023. Тривалість – 180 академ. годин (6 кредити ЄКТС).

14. Підвищення кваліфікації в рамках програми Української асоціації економістів-міжнародників: Winter Economic School “Ukraine-EU, StepsTowardsJoining: RegionalDimension” (January25-31, 2024). Сертифікат #WES-KHMNU-2024/165.

ORCID                    https://orcid.org/0000-0003-2660-5529

ResearchGate        https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Chernytska

Researcher ID:       ABM-0126-2022

Scopus ID :            

Google scholar:   hhttps://scholar.google.com/citations?user=qs9KNjUAAAAJ&hl=uk