Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проєкт DAAD-DIES

 

З 01 січня 2020 по 31 грудня 2023 року GENIUS

(https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/center_international_academic_mobility/Gender_Project_KNEU/) спільно з університетом Констанц імплементує проєкт "Розвиток жіночого лідерства в академічному середовищі Німеччини та України" (FLAMINGU) за фінансування ДААД з фондів Федерального міністерства економіки, співробітництва та розвитку Німеччини (Грант No 57514585).

Проект спрямований на створення структур для забезпечення рівності, розширення можливостей жіночих науково-педагогічних кадрів та встановлення гендерної справедливості у КНЕУ. Його завдання - закласти основу для впровадження європейських стандартів рівності шляхом розбудови відповідних структур (документів та процесів), сенсибілізації керівництва університету, сприяння зростанню жінок до лідерських позицій  та підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

 

Склад команди виконавців проєкту від КНЕУ:

Коломієць-Людвіг Євгенія – директорка Центру міжнародної академічної мобільності, доцентка кафедри підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.- керівниця проєкту

Курченко Ліна –доцентка кафедри німецької мови, к.філ.н. – координаторка проєкту

Цимбалюк Світлана - деканка факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.

Вінська Оксана –доцентка кафедри європейської економіки і бізнесу, к.е.н

Ілікчієва Катерина - доцентка кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н.

У межах проєкту «Female Leadership in Academia and Management in Germanу and Ukraine (FLAMINGU)» передбачено ряд тренінгів з розвитку жіночого лідерства в університетському середовищі із залученням кращих європейських експерток та експертів з питань забезпечення рівних можливостей за фінансування Німецької служби академічних обмінів (ДААД) із фондів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

4 і 11 грудня 2020, 22 січня, 19 лютого та 19 березня 2021 року авторкою та модераторкою тренінгів  виступила Dr. Hanna Fearns, партнерка жіночої менторської програми Університету Констанца, засновниця Sophia Academia— консалтингової компанії для успішних жінок.

Мета тренінгів — розкриття лідерського потенціалу жінок, які виконують адміністративні функції в КНЕУ і прагнуть подальшого професійного зростання й особистісного розвитку.

 

 

 

Особливості реалізації проекту FLAMINGU (Грант No 57514585)

За  2020 рік:

- Проведено огляд документів КНЕУ щодо їх гендерної сенситивності

- 10-15 лютого2020 р. - очільниця проєкту  Євгенія Коломієць-Людвіг та координаторка проєкту Ліна Курченко відвідали Університет Констанц  з метою планування етапів реалізації проєкту

- Розроблено  та затверджено навчальну програму курсу підготовки тренерок з розвитку гендерних компетенцій і компетенцій у сфері рівних можливостей та інклюзії (108 годин).

- Проведено тренінги для тренерів:

06-07.07.2020 - Інтернет-семінар з планування та моніторингу політики гендерної рівності в університеті (для проєктної команди м. Києва) – лектор Маріон Вьолькі

Семінар- практикум з реалізації політики гендерної рівності  та обговорення гендерного моніторингу – лектор Крістіне Абеле

-  Розроблено та затверджено навчальну програму курсу підвищення кваліфікації (108 годин) з розвитку лідерських якостей жінок-менеджерів середнього та вищого рівнів.

- Проведено тренінги для 11 жінок-менеджерів та 5 членкинь команди Genius. Тренерка- доктор Ханна Фернс (Констанц)(4 грудня 2020 р. , 11 грудня 2020 р. )

- Гендерне опитування, розроблене командою КНЕУ, обговорено з командою Констанца та позитивно оцінено експерткою із забезпечення якості КрістінеАбеле (Констанц)

- 25 листопада 2020 організовано панельну онлайн-дискусію «Жіноче лідерство та бізнес-проєкти, що змінюють світ» в рамках VIII Міжнародного бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

https://kneu.edu.ua/ua/news_fupstap/zinoche_liderstvo/

 

 Публікації:

- Svitlana Tsymbaliuk, Lina Kurchenko, Volodymyr Tokar, Oksana Vinska and Tetiana Shkoda(2020). Gendered perceptions of professional development in academia: evidence from a Ukrainian university. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 394-404. doi:10.21511/ppm.18(1).2020.34 

https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-340/gended-perceptions-of-professional-development-in-academia-evidence-from-a-ukrainian-university

-  Інформацію про проєкт було опубліковано в бюлетені Німецько-українського академічного товариства The UKRAINE Network Newsletter24 (No3, 2020)

http://ukrainet.eu/wp-content/uploads/2020/08/24.pdf

 

spill-over ефект :

- Про діяльність у рамках проекту FLAMINGU, що стосується гендерної рівності, повідомлялося Міністерству освіти і науки України, і ця інформація має бути врахована у національних звітах про рівність в освіті

- Діяльністьу рамках проєкту FLAMINGU, що стосується гендерної рівності, включена дозвіту КНЕУ для міжнародного рейтингу вищої освіти за версією Times (THE Impact Ranking). У 2020 році, передусім завдяки співпраці з UKNу галузі гендерної рівності, КНЕУ посів перше місце серед українських університетів за SDG5 Гендерна рівність https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/gender-equality#!/page/ 0 / length/ 25 / locations/ UA/ sort_by/ rank/ sort_order/ asc/ cols/ undefined

- За ініціативи проектної команди KNEU було встановлено контакт з UN Women, готується участь студентства КНЕУ участь у русі HeForShe, включаючи публікацію на веб-ресурсах UN Women, та обговорюється участь лекторки від UN Women у проєктних заходах щодо підвищення рівня гендерної обізнаності

 

За  2021 рік:

- створено Гендерну платформу, яка слугує аналітичним центром для гендерних досліджень та основою для жіночого мережування  в КНЕУ

- створено посаду Радниці з рівних можливостей, різноманіття та інклюзії, яка забезпечить включення гендерної проблематики в політику, документи та процедури КНЕУ та надаватиме рекомендації з правових аспектів гендерної рівності, різноманітності, інклюзії та недискримінації. На посаду радниці призначено доцентку КНЕУ, національну консультантку ООН – Катерину Ілікчієву (https://kneu.edu.ua/ua/depts5/Konstitucijnogo_administrativnogo_ta_kriminalnogo_prava/Vikladachi_kkatkp/jf_kpp_Ilikchieva.K.I/)

- проведено тренінги з написання гендерного плану для університетів. Тренеркою виступила Лорена Пахарес, яка є консультанткою з гендерних питань та розвитку з 20-річним професійним досвідом, а також спеціалісткою з академічних досліджень в галузі соціальних наук та феміністичної методології. Лорена Пахарес є учасницею проєкту Horizon 2020 SUPERA (підтримка сприяння рівності в дослідженнях та академії) від Мадридського університету Комплутенсе, а також співпрацювала з державними установами та неурядовими організаціями в дослідницьких та навчальних проєктах, спрямованих на гендерну трансформацію (https://ge-academy.eu/creating-your-gep/). Розробка гендерного плану є свідченням суттєвого поступу КНЕУ у напрямі досягнення гендерної рівності, а також популяризації цієї фундаментальної європейської цінності серед широкого загалу української академічної спільноти.  Наявність гендерного плану має надзвичайну вагу для поглиблення міжнародного співробітництва КНЕУ, зокрема в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Horizon 2021-2027.

Тренінг з написання гендерного плану з Лореною Пахарес 22.11.2021

 

Тренінг з написання гендерного плану з Лореною Пахарес 23.11.2021

проведено засідання Консультативної Ради, на якій було обговорено вплив проєкту FLAMINGU на поглиблення співробітництва між університетами, представлені його проміжні результати та обговорено перспективи та виклики щодо подальшої його реалізації. Члени Консультативної Ради підкреслили значний поступ в реалізації проєкту та висловили захоплення ефективною роботою його учасників

- проведено перші «Гендерні вечорниці» КНЕУ. В рамках заходу відбулося урочисте відкриття двох нових структурних одиниць - Гендерної платформи та Офісу радниці з рівних можливостей, різноманіття та інклюзії, що свідчить про гендерну пріоритетизацію в КНЕУ. Захід також включав жіноче мережування та гендерні квести (https://kneu.edu.ua/ua/kneu_vechornic_21/ ).

 

Публікації:

-Kurchenko, L., Kolomiyets-Ludwig, E., & Ilnytskyy, D. (2021). Women's Empowerment as a Tool for Sustainable Development of Higher Education and Research in the Digital Age. In Neimann, T., Felix, J. J., Reeves, S., & Shliakhovchuk, E. (Ed.), Stagnancy Issues and Change Initiatives for Global Education in the Digital Age (pp. 141-172). Hershey, Pennsylvania: IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4993-3.ch007

-Kurchenko,L. (2021). Gender Problematics in the Western Philosophical Tradition. In Artemenko S., Gaievska O., Severyn-Mrachkovska, L.et al. (Ed.): Interdisciplinary Discourse in Social Phenomena Research [collective monograph] (pp.54-73). Kyiv :КNEU (in Ukrainian).https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36321/md_km_3.pdf?sequence=1

 - Vinska, O., & Tokar, V. (2021). Female economic participation and dynamics of GDP per capita in EU Member-States. Вчені записки Університету «КРОК» № (2 (62). С. 19–26. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-19-26

-Tsymbaliuk, S. & Volkovska, A. (2021). Analysis of institutional factors that cause gender pay gaps in Ukraine. Social and labour relations: theory and practice. Vol. 11, № 1. Pp. 1-13. http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.11(1).2021.01

-Vinska, O., & Tokar, V. (2021). Cluster analysis of the European Union gender equality and economic development. Business, Management and Economics Engineering Journal. Vol. 11, № 2. Pp. 373-388. DOI: 10.3846/bmee.2021.15382 (SCOPUS, Web of Science)

Адреси європейських жіночих і гендерних академічних мереж, а також деяких мереж німецькомовного ареалу (німецькою мовою, подробиці англійською на відповідних інтернет-сторінках). Європейські наукові і вищі навчальні заклади мають особливу процедуру активного рекрутингу жінок і, можливо, шукають саме Вас. 

Liste der akademischen Netzwerke für Frauen

AcademiaNet - Profiles of Leading Women Scientists

Die Datenbank AcademiaNet listet über 3.500 Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen aus Europa und außerhalb. Wissenschaftlerinnen geben in ihrem Profil neben ihrem Fachgebiet u. a. Forschungsinteressen, Preise und Auszeichnungen und Mitgliedschaften an. Die Kon-taktdaten der Wissenschaftlerinnen sind nach einer kostenlosen Anmeldung verfügbar.

- academia-net.org

Central European Centre for Women and Youth in Science

Diese Open-Access-Plattform listet über 18.000 Autor*innen und Wissenschaftler*innen, die Videos ihrer wissenschaftlichen Vorträge zur Verfügung stellen. Diese können nach Schlüs-selwörtern, Disziplin, Sprache und Jahr gefiltert werden.

- videolectures.net

Fem-Consult: Datenbank für Wissenschaftlerinnen aller Disziplinen aus dem deutschsprachigen Raum

Die Datenbank des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) enthält Profile von Wissenschaftlerinnen aller Fachdisziplinen aus dem deutschsprachigen Raum.

- femconsult.de

„femdat“ - die Schweizer Expertinnen-Datenbank

Femdat ist eine Schweizer Datenbank und Karrierenetzwerk, bei der sich Wissenschaftlerin-nen und Expertinnen in Führungspositionen aus verschiedenen Fachgebieten registrieren lassen können. Derzeit gibt es unter dem Reiter „Expertinnen“ vor allem Einträge aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, aber es lassen sich auch Naturwissenschaftlerinnen finden. Um die Datenbank nutzen zu können, ist eine Anmeldung notwendig. Hier können auch Stellenanzeigen geschaltet werden.

- femdat.ch

Wissenschaftliche Fachgesellschaft Geschlechterstudien/Gender Studies Association

Vernetzung von Forscher*innen und Lehrenden der Geschlechterforschung aus allen akade-mischen Feldern in Deutschland sowie international.

- fg-gender.de

EU-Datenbank für Forschung und Innovation

Die Datenbank führt Forscher*innen aus den Naturwissenschaften, vor allem Ökologie, erneu-erbare Energien usw., die von der EU gefördert werden bzw. Förderung für ein Projekt bean-tragt haben. Die Forscher*innen sind zu finden über „funded projects“ und dann „find project partners“ nach den jeweiligen Fachbereichen oder Ländern. Kontaktinformationen sind ohne Anmeldung erhältlich.

- ec.europa.eu

Expert Women in Life Sciences

Die englischsprachige Website enthält unter dem Reiter „WiLS Database“ Daten von Moleku-larforscherinnen (rund 800) weltweit. Diese können nach Land, Position und Fachgebiet sor-tiert werden. Das Profil der Wissenschaftlerinnen beinhaltet Kontaktdaten.

- embo.org

European Platform of Women Scientists

Das englischsprachige Netzwerk für europäische Wissenschaftlerinnen verknüpft Institutio-nen, die sich für Gleichstellung einsetzen. Einzelne Wissenschaftler*innen können nicht ge-funden werden, nur deren Organisationen. Über info@epws.org können evtl. Wissenschaft-ler*innen kontaktiert oder Stellenausschreibungen verbreitet werden.

- epws.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 30.10.23