Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Політика рівних можливостей, різноманіття та інклюзії