Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Структурні підрозділи

Остання редакція: 11.07.11
Відділ організаційного забеспечення навчального процесу

Основні завдання і функції відділу:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ навчального відділу

  • Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр .
  • Організація контролю за виконанням рішень ректорату, Вченої Ради, наказів ректора, розпоряджень з питань навчальної роботи