Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Структурні підрозділи

Остання редакція: 11.07.11
Навчальний відділ

Мета відділу

Метою Відділу є організаційне, методичне та інституціональне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти.

Положення про навчальний відділ

Основними завданнями Відділу є:

Створення умов для оптимізації освітнього процесу та реалізації  освітніх програм відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти. Організаційне забезпечення та координація науково-педагогічної діяльності в Університеті. Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та інновацій, що спрямовані на забезпечення високої якості процесу. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне  подання інформації до Міністерства освіти і науки України та відповідні статистичні органи. Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів