Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік освітніх програм за спеціальностями 2023

Вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма

Форма та вартість здобуття освіти

Денна

Заочна

Дистанційна

Факультет обліку та податкового менеджменту

Спеціальність 071  Облік і оподаткування

Облік і аудит

36 600

24 900

Х

Диджитал-облік

36 600

Х

Х

Податковий менеджмент та комплаєнс

33 500

Х

Х

Фінансовий моніторинг і аналіз

36 600

Х

Х

Спеціальність 232  Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

33 500

Х

Х

Юридичний інститут

Спеціальність 081  Право

Правознавство

39 800

24 900

Х

Право громадської та політичної діяльності

33 500

Х

Х

Спеціальність 293  Міжнародне право

Міжнародне право

39 800

Х

Х

Спеціальність 052  Політологія

Політичні технології та лідерство

33 500

Х

Х

Факультет економіки та управління

Спеціальність 051  Економіка

Економічна аналітика

33 500

Х

Х

Економіка підприємства

36 600

24 900

24 900

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

33 500

Х

Х

Спеціальність 073  Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

39 800

24 900

Х

Спеціальність 076  Підприємництво та торгівля

Підприємництво і бізнес-технології

36 600

Х

Х

Спеціальність 281  Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

33 500

Х

Х

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Спеціальність 015  Професійна освіта (Економіка)

Економічна та бізнес-освіта

33 500

Х

Х

Спеціальність 073  Менеджмент

Менеджмент соціальної сфери

33 500

Х

24 900

Менеджмент персоналу

36 600

24 900

Х

Спеціальність 053  Психологія

Економічна та соціальна психологія

36 600

Х

Х

Спеціальність 054  Соціологія

Соціальні та медіа-комунікації

33 500

Х

Х

Спеціальність 061  Журналістика

Економічна журналістика

33 500

Х

Х

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність 051  Економіка

Міжнародна економіка

39 800

24 900

24 900

Спеціальність 076  Підприємництво та торгівля

Міжнародний бізнес

39 800

Х

Х

Спеціальність 292  Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

39 800

Х

Х

Міжнародні фінансові відносини

39 800

Х

Х

Інститут інформаційних технологій в економіці

Спеціальність 051  Економіка

Економічна кібернетика

33 500

Х

24 900

Спеціальність 122  Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

39 800

24 900

Х

Спеціальність 124  Системний аналіз

Системний аналіз

36 600

24 900

Х

Спеціальність 125  Кібербезпека

Кібербезпека

39 800

Х

Х

Факультет маркетингу

Спеціальність 075  Маркетинг

Маркетинг

39 800

24 900

24 900

Спеціальність 076  Підприємництво та торгівля

Комерційна діяльність та логістика

36 600

24 900

Х

Спеціальність 242  Туризм та рекреація

Туризм

33 500

24 900

Х

Спеціальність 051  Економіка

Економіка міста та урбаністика

33 500

Х

Х

Факультет фінансів

Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Державні фінанси та митна справа

36 600

Х

Х

Корпоративні фінанси

36 600

24 900

24 900

Банківський бізнес

36 600

Х

Х

Інвестиційний менеджмент

36 600

Х

Х

Управління фінансовим бізнесом

36 600

24 900

Х

Цифрові технології фінансових ринків

36 600

Х

Х

 

Остання редакція: 12.06.23