Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут інформаційних систем в економіці

        Науково-дослідний інститут «Інститут інформаційних систем в економіці» створено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про Інститут інформаційних систем в економіці» від  09.11.2012 р. №898на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 01.11.2012 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених «Положенням про дослідницький університет», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163,  проведення наукових досліджень та розробок, провадження інноваційних проектів, застосування нових інструментів і сучасних методик у галузі проектування та розроблення інформаційних систем в економіці та забезпечення на цій основі умов поглибленої фахової підготовки та конкурентоспроможності університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

         У своїй діяльності Інститут керується чинним законодавством, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету, а також Положенням  « Про Інститут інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Метою діяльності Інституту інформаційних систем в економіці (в подальшому «Інститут») є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт у сфері розроблення, впровадження та підтримки інформаційних систем в  науці, техніці, економіці, на промислових та інфраструктурних об’єктах соціально-економічного призначенняі освітній діяльності. 

Документи:

Остання редакція: 16.01.23