Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік документів абітурієнта

  1. Заява (заповнюєтьсяу приймальній комісії).
  2. Оригінал і копія документа, що засвідчує особу та громадянство.
  3. Оригінал,а також дві копії документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатоку до нього.
  4. Копія екзаменаційного листа (для вступників на спеціальність 051 "Економіка" та 081 "Право").
  5. Копії документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платника податків (2 шт.).
  6. Оригінал,а також копію військового квитка (посвідчення про приписку).
  7. Оригінал,а також дві копіїдокументапро зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).
  8. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
  9. Папки  з  зав’язками– 2шт., конверти формату А5з  марками (марки на 7грн.50к.)-2 шт., паперовий  швидкозшивач – 1 шт., файли формату А4- 2 шт.

Паспорт, оригінали диплома про вищу освіту та додатку до нього, військового квитка (посвідчення про приписку)– пред’являються особисто вступником.

Усі копії можуть завірятися приймальною комісією за наявності оригіналу.

 

Остання редакція: 02.07.18