Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етапи вступної кампанії 2019

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня 2019 року

1 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, квоти-2, вступних іспитів

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

17 липня – 19 липня 2019 року

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

17 липня – 22липня 2019 року

17 липня – 22липня 2019 року

Оприлюднення  списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

до 12.00 години 20 липня 2019 року

до 12.00 години 20 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, а також подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

не пізніше 10.00 год. 22 липня 2019 року

не пізніше 10.00 год. 22 липня 2019 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням

не пізніше 15:00

22 липня 2019 року

не пізніше 15:00

22 липня 2019 року

Виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

впродовж 22 липня 2019 року

впродовж 22 липня 2019 року

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 18:00

26 липня 2019 року

не пізніше 18:00

26 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00

31 липня 2019 року

до 18:00

31 липня 2019 року

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального  бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 12:00

1 серпня 2019 року

не пізніше 12:00

1 серпня 2019 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 12:00

1 серпня 2019 року

не раніше 12:00

1 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального  замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 9 серпня 2019 року

не пізніше 9 серпня 2019 року

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

 

Остання редакція: 21.01.19