Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2020

ДЛЯ  ВСТУПНИКІВ,  ЩО  ВСТУПАЮТЬ  НА  ОСНОВІ ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  ДЛЯ  ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ  БАКАЛАВРА

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Строки прийому заяв для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення

24 червня – 03 липня 2020 року

24 червня – 03 липня 2020 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня 2020року

1 липня 2020року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів на місця державного та регіонального замовлення

01 липня – 12 липня 2020 року

01 липня – 12 липня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

13липня 2020року

13липня 2020року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 18:00 годині 16 липня 2020року

о 18:00 годині 16 липня 2020року

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 22 липня 2020року

о 18.00 годині 22 липня 2020року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

16 липня – 18 липня 2020 року

16 липня – 18 липня 2020 року

Строки проведення вищим навчальним закладом додаткових вступних іспитів для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 липня – 22 липня 2020 року

13 липня – 22 липня 2020 року

Оприлюднення  списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше 12:00

20 липня 2020 року

не пізніше 12:00

20 липня 2020 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, а також подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

до10:00 год.

22 липня 2020 року

до10:00 год.

22 липня 2020 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди та за квотою-2

не пізніше 15:00

22 липня 2020 року

не пізніше 15:00

22 липня 2020 року

Виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

впродовж 22 липня 2020 року

впродовж 22 липня 2020 року

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 12:00

27 липня 2020 року

не пізніше 12:00

27 липня 2020 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00

31 липня 2020 року

до 18:00

31 липня 2020 року

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 12:00

1 серпня 2020 року

не пізніше 12:00

1 серпня 2020 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 12:00

1 серпня 2020року

не раніше 12:00

1 серпня 2020року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального  замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 08 серпня 2020 року

не пізніше 08 серпня 2020 року

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 вересня 2020 року

 

Остання редакція: 21.01.20