Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конференція трудового колективу

Вищим  колегіальним  органом  самоврядування  Київського  національного  економічного  університетук  імені  Вадима  Гетьмана  є  конференція  трудового  колективу  Університету.

 

У листопаді-грудні 2019 року обрано новий  склад Конференції  трудового  колективу Університету. На  засіданні  Конференції  21  грудня  2022  року  було  затверджено Положення  про  вищий  колегіальний  орган  самоврядування  Київського національного  економічного  університету  імені  Вадима  Гетьмана - Конференцію  трудового  колективу (нова редакція).

 

Головою  конференції  обрано  Прісняка Сергія Олександровича – голову  первинної  профспілкової  організації, старшого викладача  кафедри  міжнародних фінансів.  Також  обрано  постійні  робочі  органи – секретаріат  конференції  та  мандатну  комісію.

 

Секретаріат конференції  трудового колективу:

  1. Кирилюк Володимир Вікторович , доцент кафедри соціоекономіки  та  управління  персоналом;
  2. Славкова Алла Аркадіївна, доцент кафедри фінансів;
  3. Ульянченко Наталія Дмитрівна, заступник  головного бухгалтера.

Мандатна комісія конференції:

  1. Бондар Микола Іванович, декан факультету  обліку і податкового менеджменту;
  2. Ходакевич Сергій Іванович, доцент кафедри банківської  справи;
  3. Мамонов Остап, студент факультету маркетингу.

Додаткові посилання:

Проєкт Декларації про академічну доброчесність - до обговорення (пропозиції надсилати на адресу profcom@kneu.edu.ua):