Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році