Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Порядок прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2022 році