Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ внутрішньго аудиту

         Відділ внутрішнього аудиту  є самостійним структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,який призначений для здійснення внутрішнього аудиту діяльності Університету, його структурних підрозділів (навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, центрів, бібліотек, музеїв, спортивних комплексів, студентського містечка, відділів, господарських підрозділів, видавництв, архівів, служби охорони, інших структурних підрозділів, які забезпечують діяльність Університету, відокремлених структурних підрозділів).

Основними завданнями Відділу є надання ректорові Університету об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

  • функціонуваннясистеми внутрішнього контролю в Університеті та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління Університетом;
  • запобігання фактам незаконного, нецільового, неефективного та не результативного використання Університетом бюджетних коштів;
  • запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності  Університету.

Положення про відділ внутрішньго аудиту 

Остання редакція: 13.02.18