Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ організаційного забеспечення навчального процесу

Основні завдання і функції відділу:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ навчального відділу

  • Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр .
  • Організація контролю за виконанням рішень ректорату, Вченої Ради, наказів ректора, розпоряджень з питань навчальної роботи.
 

ОСНОВНІ Функції навчального відділу

Навчальний відділ у своїй діяльності виконує організаційну, аналітичну та контрольну функції.

  • розробка графіків навчального процесу на навчальний рік;
  • складання розкладу занять студентів денної і заочної форми навчання;
  • складання розкладу занять на військовій кафедрі.
  • планування роботи державних екзаменаційних комісій та складання графіків роботи ДЕК;
  • організація підвищення кваліфікації науково-педагогічного і керівного складу університету;
  • оновлення банку даних про бази практики на новий навчальний рік;
  • контроль за документальним оформленням і проходженням студентської практики.
  • контроль за виконанням рішень ректорату, постанов Вченої Ради, наказів та розпоряджень з питань навчальної роботи.
 

Контакти

Планування і контроль занять:
студентів юридичного інституту — інспектори 5-го навчального корпусу,
вул. Мельникова, 79/81, тел. 489-0927;

студентів інших факультетів — інспектори 1-го навчального корпусу,
проспект Перемоги, 54/1, тел.  371-6128; внутр.тел.  61-29 кабінет 308.
oznp@kneu.edu.ua

студентів інших факультетів — інспектори 2-го та 3-го навчальних корпусів,
проспект Перемоги, 54/1, тел.  371-6128; внутр.тел. 61-28;  кабінет 314а.
oznp@kneu.edu.ua

студентів інституту інформаційних систем і технологій (Львівська площа, 14) — інспектор 7-го навчального корпусу,
проспект Перемоги, 54/1, тел.  371-6128; внутр.тел.  61-29 кабінет 308.

oznp@kneu.edu.ua
Сектор практики студентів та стажування викладачів
зав.сектором Олешко Інна Володимирівна,
тел. 456-6008; внутр.тел. 63-36, кабінет 314

Остання редакція: 02.04.18