Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентський бізнес-інкубатор КНЕУ

Студентський бізнес-інкубатор КНЕУ ім.. В.Гетьмана є молодіжною громадською неприбутковою організацією Київського національного економічного університету.

СБІ діє на підставі Положення про СБІ КНЕУ ім.В.Гетьмана та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, установчими та програмними документами Київського національного економічного університету ім.. В.Гетьмана, наказами ректора КНЕУ ім.. В.Гетьмана.

Студентський бізнес-інкубатор надає можливість новим компаніям та молодим підприємцям на етапі заснування, започаткування та становлення власного бізнесу здійснити це з мінімальними затратами, кожен студент може отримати консультацію з підприємництва, отримати відповідну літературу тощо. Студентський бізнес-інкубатор дає можливість залучення партнерів, що надаватимуть фінансову підтримку вашому проекту; пошук інвесторів, грантів; надання консультаційної допомоги майбутнім підприємцям з питань реєстрації; допомога в розробці інвестиційних проектів, орієнтованих  на розвиток малого бізнесу; проведення семінарів-тренінгів, нарад з питань підприємництва; обмін досвідом; здійснення заходів, щодо спрощення процедури входження в реальний бізнес; бізнес-планування; програми практичного навчання з основ підприємництва (наприклад, бухгалтерський облік, маркетинг), завдяки яким молоді підприємці підвищують свої шанси на успіх та інше.

 

Структура

Вищим органом управління СБІ є Загальні збори членів СБІ, що скликаються Радою Правління не рідше одного разу на рік. Позачергові збори можуть бути скликані за вимогою Ради Правління або на вимогу третини членів СБІ.
Діючими керівним органом між Загальними зборами є Рада Правління, до складу якої входять Голова СБІ, його заступник та не більше, ніж три члени СБІ, що були обрані на Загальних зборах

 

Контакти

Адреса: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, КНЕУ, каб. 023-а
Контактний телефон/факс:  (044) 3716260 , (096)9130021
Електронна пошта: SBIKNEU@ukr.net Web сторінка: http://sbi-kneu.org/

Остання редакція: 20.01.24