Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К. 26.006.09

 
Загальна інформація
 

У Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України створено спеціалізовану вчену раду К 26.006.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Наказом МОН від 18.12.2018 р. № 1412  утворено спеціалізовану вчену раду К 26.006.09, головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора юридичних наук, професора Кузьменко Оксану Володимирівну, професора кафедри теорії та історії права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора юридичних наук, професора, Омельченка Андрія Володимировича, завідувача кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата юридичних наук, доцента, Кожуру Людмилу Олександрівну, професора кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

 
Дисертації
 

 

Остання редакція: 06.12.19