Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисертації до захисту

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ»
 

ЦИГАНЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Дата захисту: 18.06.2020
Науковий керівник: д.ю.н., доцент БЕЗЗУБОВ Дмитро Олександрович

В дисертації проведено аналіз виникнення та становлення суспільних відносин у сфері забезпечення прав і свобод людини Національною поліцією, визначено основні періоди становлення взаємовідносин поліції та суспільства. Проведено дослідження основних моделей взаємовідносин між Національною поліцією та людиною в аспекті забезпечення прав і свобод, визначено оптимальну модель взаємовідносин між суспільством і Національною поліцією в Україні. Розглянуто позитивний досвід зарубіжних країн, таких, як: Республіка Польща, Республіка Казахстан, Федеративна Республіка Німеччина та досліджено практику Європейського суду з прав людини і напрацьовані науково-обґрунтовані висновки, пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання взаємовідносин між Національною поліцією та людиною і громадянином в Україні. Досліджено основні проблеми адміністративно-правового регулювання взаємовідносин Національної поліції та людини щодо забезпечення прав і свобод у різних сферах суспільних відносин (освітній, економічній, соціальній та інших). Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України, спрямовані на удосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері діяльності Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", д.ю.н., професора БОРТНИК Надії Петрівни (відгук)

Головного інспектора відділу протоколу управління міжнародних відносин Департамента міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, к.ю.н. ВОРОНЯТНІКОВА Олександр а Олександровича  (відгук)

 

Остання редакція: 09.06.20