Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вартість навчання за контрактом Магістр

Наказ від 08.06.2017 №460 (додаток)

Вартість навчання для студентів, які будуть зараховані
до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
на рівень вищої освіти «магістр» у 2017 році

Спеціальності

Денна форма (1 р.6м.)

Заочна форма (1 р.8м.)

за семестр

за весь термін навчання

за семестр

за весь термін навчання

Міжнародна економіка

12450,0

39840,0

7450,0

26820,0

Правознавство

12450,0

39840,0

7450,0

26820,0

Фінанси і кредит

12450,0

39840,0

7450,0

26820,0

Банківська справа

12450,0

39840,0

7450,0

26820,0

Економіка підприємства

11250,0

36000,0

7450,0

26820,0

Економічна кібернетика

11250,0

36000,0

7450,0

26820,0

Підприємницька діяльність

11250,0

36000,0

7450,0

26820,0

Соціально-економічна статистика

11250,0

36000,0

7450,0

26820,0

Економіка підприємств аграрно-промислового комплексу

10200,0

32640,0

7100,0

25560,0

Економічна теорія

11250,0

36000,0

-

-

Менеджмент бізнес-організацій

11250,0

36000,0

7100,0

25560,0

Маркетинг

11250,0

36000,0

7100,0

25560,0

Облік,аудит та оподаткування

11250,0

36000,0

7100,0

25560,0

Облік,аудит та оподаткування в АПК

10200,0

32640,0

7100,0

25560,0

Публічне управління та адміністрування 

11250,0

36000,0

7100,0

25560,0

Управління персоналом та економіка праці

11250,0

36000,0

7100,0

25560,0

Інформаційні управляючі системи та технології*

11250,0

36000,0

-

-

* термін навчання  - 1 рік 10 місяців

 

Вартість навчаннядля студентів, які будуть зараховані
до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
на рівень вищої освіти «магістр» на англомовні програми у 2017році

Спеціальності

Денна форма (1 р.6м.)

за семестр

за весь термін навчання

«Бізнес-адміністрування»(Глобальний бізнес; Управління розвитком бзнесу (МВА)»

19200,00

61440,00

«Міжнародна економіка (Міжнародний менеджмент)»

16900,00

54080,00

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 22.06.17