Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вартість навчання за контрактом Магістр

 

Вартість навчання за контрактом

(освітній  рівень «Магістр»)

Наказ від 12.06.2018539 (додаток)

Вартість навчання для студентів, які будуть зараховані до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
освітнього  рівня  «магістр» у 2018 році

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Денна форма

(1 р. 6м.)

Заочна форма

(1 р. 8м.)

за семестр

за весь термін навчання

за семестр

за весь термін навчання

Міжнародна економіка

14300

45760

8500

30600

Міжнародний  бізнес

14300

45760

8500

30600

Міжнародні  фінанси

14300

45760

8500

30600

Міжнародний  менеджмент

14300

45760

8500

30600

Публічне  право

13000

41600

8500

30600

Приватне  право

13000

41600

8500

30600

Фінанси

14300

45760

8500

30600

Банківський  бізнес

14300

45760

8500

30600

Корпоративні  фінанси

14300

45760

8500

30600

Митна  справа

12950

41440

8500

30600

Страхування та ризик-менеджмент

12950

41440

8250

29700

Економіка підприємства

12950

41440

8500

30600

Економічна  аналітика

12950

41440

-

-

Підприємництво

12950

41440

8500

30600

Менеджмент  агробізнесу

12950

41440

8250

29700

Економіка  агробізнесу

11750

37600

8250

29700

Менеджмент бізнес-організацій

12950

41440

8250

29700

Публічне управління та адміністрування 

12950

41440

8250

29700

Маркетинг

12950

41440

8250

29700

Комерційна  діяльність  та  логістика

12950

41440

8250

29700

Облік і  аудит

12950

41440

8250

29700

Податковий  менеджмент

12950

41440

8250

29700

Облік, аудит  та  оподаткування  агробізнесу

12950

41440

8250

29700

Безпека  бізнесу

12950

41440

8250

29700

Менеджмент  персоналу

12950

41440

8250

29700

Аналітичне  забезпечення  національної  та  міжнародної  безпеки

12950

41440

8500

30600

Системи  штучного  інтелекту*

13250

53000

8500

34000

Системний  аналіз*

12950

51800

8500

34000

Інформаційні управляючі системи та технології*

13250

53000

8500

34000

Економічна кібернетика

12950

41440

8500

30600

 

* термін навчання  - 2  роки  на  денній  та  заочній  формах  навчання

 

 

АНГЛОМОВНІ  ПРОГРАМИ

(Викладання  дисциплін  англійською  мовою)

 

Спецізації

 

 

за  1 кредит  ЄКТС (грн.)

 

 

«Бізнес-адміністрування»(Глобальний бізнес; Управління розвитком бзнесу (МВА)»

310,0

 

 

Міжнародний  менеджмент

310,0

 

 

Економіка  підприємства (Менеджмент  проектів  та  консалтинг)

310,0

 

 

Підприємництво (Менеджмент  підприємницької  діяльності)

310,0

 

 

Корпоративні  фінанси (Фінансовий  менеджмент  у  сфері  бізнесу)

310,0

 

 

Облік  і  аудити  (Облік  і  аудит  в  управлінні  підприємницькою  діяльністю)

310,0

 

 

 

Спеціалізація

 

 

за  1 кредит  ЄКТС (грн.)

 

Міжнародний  менеджмент

240,0

 

 

Загальний  обсяг  освітніх  послуг  з  викладання  дисциплін  англійською  мовою  для  студентів  освітнього  рівня  «магістр» денної  та  заочної (дистанційної)  форм  навчання   складає до  90  кредитів  ЄКТС.

 

 

Остання редакція: 25.07.18