Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до аспірантури (доктор філософії)

 Програми фахових вступних випробувань

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана оголошує конкурсний набір в аспірантуру на програми Доктора філософії (PhD) на 2022-2023 навчальний рік.

Усі програми доктора філософії пройшли акредитацію у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

Підготовка докторів філософії здійснюється за такими спеціальностями:

 

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування:

292 – Міжнародні економічні відносини

 

Якщо ви молоді й амбітні, мрієте стати конкурентними й успішними у науці і бізнесі, зробити блискавичну кар’єру на державному, політичному і дипломатичному поприщі – тоді вам до нас!

Конкурентні переваги:

-  115-річний досвід наукової діяльності й авторитетні наукові школи за усіма спеціальностями: https://kneu.edu.ua/;

- формування індивідуальної освітньої траєкторії на базі загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін;

-  актуальні авторські курси;

-  інноваційні методи та форми викладання;

-  зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;

-  сучасна наукова інфраструктура, комфортне дослідницьке середовище;

- компетентне наукове керівництво дисертаційними роботами з можливістю подвійного керівництва із залученням іноземних фахівців;

-  широкі можливості академічної мобільності і наукових стажувань у провідних дослідницьких центрах та університетах;

-  участь у міжнародних грантових проєктах і програмах.

 

Терміни та прийом документів здійснюється відповідно до правил прийому до аспірантури і докторантури за адресою:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, кімн. 212 (тел.: (044) 456-70-80)

 Детальніше у розділі Аспірантам

Остання редакція: 25.08.22