Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

051 – Економіка

Тимчасовий стандарт

 Опис ОНП 2019

ОНП 2019

Робочі програми та методичні

матеріали дисциплін

Навчальні плани (денна/заочна)

Рецензіїї стейкхолдерів

Опис ОНП 2020

ОНП 2020

Робочі програми та методичні 

матеріали дисциплін

Навчальні плани (денна/заочна)

Рецензіїї стейкхолдерів

Наукова складова ОНП

Теми наукових досліджень здобувачів

Якісний склад наукових керівників здобувачів PhD

Відповідність наукових праць наукових керівників темам дисертацій здобувачів

Інформація щодо залучення аспірантів та їх наукових керівників до науково-дослідних тем/проектів

Інформація про можливих членів Разових Вчених рад по захисту дисертацій здобувачами PhD

Інформація щодо залучення аспірантів до міжнародної наукової  спільноти

Документи для обговорення

Архів документів

Акредитація освітніх програм

Пишаємося випускниками економічних спеціальностей аспірантури КНЕУ!

Захисти дисертацій на ОНП 051

Сертифікат про акредитацію