Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут соціологічних досліджень

 Основною метою Інституту є здійснення прикладних соціологічних досліджень в інтересах Університету, проведення систематичного соціологічного дослідження та моніторингу стану якості освітнього і навчального процесу в Університеті, аналізу ефективності функціонування структурних підрозділів та розробка науково-методичного забезпечення підготовки студентів спеціальності «Соціологія» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітньому рівнях.

Ми в соціальних мережах: https://www.facebook.com/ISR.KNEU

Остання редакція: 20.01.23
Процедура замовлення соціологічного дослідження
Напрямки науково-дослідної діяльності інституту
 • Систематична діагностика стану якості освітнього процесу в Університеті на основі соціологічних досліджень та соціологічної експертизи;
 • Надання послуг щодо аналізу результатів наукових досліджень з використанням соціологічних методів, прогнозів та рекомендацій; забезпечення планового контролю якості освітнього процесу професійної підготовки з усіх спеціальностей та напрямків підготовки, за якими навчаються студенти Університету;
 • Проведення соціологічної діагностики та експертизи діяльності різних структурних підрозділів Університету за наказами ректора;
 • Наукове опрацювання соціологічного інструментарію для внутрішніх потреб співробітників університету та структурних підрозділів;
 • Науково-методичне соціологічне забезпечення управлінських рішень в межах Університету;
 • Проведення моніторингових та оціночних досліджень в рамках університетської програми забезпечення якості освітнього процесу;
 • Надання науково-методичних рекомендацій щодо організації якісного рівня управління навчально-виховним процесом в Університету на основі результатів соціологічних досліджень;
 • Розробка науково-методичного забезпечення проведення практичної підготовки студентів та створення умов для їх активного залучення до науково-дослідної роботи;
 • Організація підвищення кваліфікації та формування фахових компетентностей у студентів-соціологів за рахунок залучення їх до роботи Інституту;
 • Проведення соціологічних досліджень,  надання консультацій замовникам щодо науково-методичного забезпечення та проведення соціологічних досліджень, розробки інструментарію тощо, згідно із укладеними правочинами із суб’єктами господарювання всіх форм власності;
 • Надання центральним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування інформаційної підтримки і допомоги у підготовці управлінських рішень, пов’язаних із вирішенням питань соціально-економічного розвитку та ефективного управління суспільством, забезпечення фаховим консультуванням із соціологічної проблематики
Грантові та дослідні пропозиції
 • Розробка соціологічного інструментарію (анкети, гайди інтерв’ю, гайди фокус-груп тощо) різної спрямованості та обсягу
 • •Формування баз Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
 • •Кодування, перевірка та введення анкет до баз SPSS
 • •Аналіз готових даних та написання на їх підставі аналітичного звіту
 • •Побудова інфографіки для даних, отриманих кількісними та якісними методами
 • •Проведення та повний аналітичний супровід фокус-групових досліджень
 • •Проведення та повний аналітичний супровід експертних опитувань
 • •Проведення та повний аналітичний супровід глибинних інтерв’ю
 • •Контент-аналіз засобів mass media
 • •Оцінювання програм та проектів соціального спрямування
 • •Аналіз соціальної тканини (social fabric) та соціального контексту проекту
Партнери інституту

       

   

Репозитарій фахової соціологічної літератури
Контакти

095-559-09-81

E-mail: inst.sociology@kneu.edu.ua,

E-mail: chaika.viktor@kneu.edu.ua

E-mail:  horbova.yuliia@kneu.edu.ua

Адреса: м. Київ, Проспект Перемоги 54/1 каб. 536