Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Клуб “Дорогами до прекрасного”

В своїй діяльності клуб керується ПОЛОЖЕННЯМ Про клуб “Дорогами до прекрасного”, обговореним на розширеному засіданні активу клубу 25.09.2002, узгодженим з проректором Т.Є.Оболенською та затвердженим ректором  А.Ф.Павленком.   Документ базується на затверджених раніше  пунктах “Паспорту клубу”, що зберігається  у архіві документів профкому:
Дата утворення клубу  - квітень 1968р.
Подання про утворення клубу - від Малініної О.Д. – начальника учбової частини Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка      Узгоджено головою профкому   Бочаровою М.В.

Призначення клубу
Культурологічний клуб “Дорогами до прекрасного” – добровільна спільнота викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Київського національного економічного університету, що об’єднує всіх бажаючих вивчати надбання світової культури, популяризувати загально цікаве й застосовувати знайдене в навчальному процесі.
У роботі клубу можуть приймати участь всі вище означені категорії працівників (або тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку), аспірантів та студентів (і таких, хто завершив курс навчання) за умови, що згодні з головним призначенням клубу та підтверджують це конкретними внесками у спільне надбання клубу такими як: доповіді на затверджену тему, статті до університетської газети “Економіст” та інших засобів інформації, фотографії, ілюстрації до заданих тем  тощо.

Форми роботи клубу:
Обговорення заданих тем на засіданнях клубу у вигляді диспутів, доповідей, спогадів тощо. Зазвичай засідання проходять щомісяця у зручний для більшості день.
Відкриті засідання – зустрічі з цікавими людьми, спільні акції  з іншими клубами для розширеної аудиторії – (призначаються по узгодженості з відповідальними за проведення),
Виїзні рейди-засідання безпосередньо у місцях розташування досліджуваних об’єктів,
Пошукова робота у музеях, архівах, бібліотечних закладах тощо.   

Керівні органи клубу:
Почесним Президентом на всі часи є Малініна Олена Дмитрівна, Почесний Кінгівець, засновник клубу.
Правління, яке очолює Голова Правління, затверджує основні напрямки діяльності клубу, перспективну тематику роботи. Правління обирається на загальних зборах. До складу Правління входять також Казначей клубу, відповідальний за організаційну роботу, відповідальний за зв’язок із студентськими клубами. До роботи у правлінні може підключатися  актив клубу.        

Тематика  роботи:
Темами обговорень, дискусій, доповідей, пошукових звітів, оголошень та газетних матеріалів є дослідження у галузях науки, культури, мистецтва, історичні пам’ятки та видатні особистості, історія України, історія Києва, історія КНЕУ тощо. Затвердження обраної тематики на навчальний рік здійснюється розширеним активом клубу.
Рубрики досліджень клубу: “Перлини Світової скарбниці”, “Видатні українці – наші земляки”, “Родзинки з історії Альма-матер”

Матеріальне забезпечення клубу:
Клуб існує за сприяння керівництва університету у забезпеченні приміщенням для проведення засідань згідно заявок, що надаються вчасно.
Окремі потреби клубу у транспорті, придбанні плівок та інших матеріалів вирішуються з керівництвом університету за окремими поданнями Голови правління клубу.
При можливості може надаватись матеріальна допомога клубу профкомом університету та будь якими спонсорами (як юридичними так і фізичними особами) .

Зовнішня діяльність клубу:
Клуб підтримує зв’язки (такі як листування, зустрічі) з організаціями та товариствами м. Києва та інших міст України, близького та дальнього зарубіжжя згідно спільної зацікавленості робочих інтересів діяльності клубу.

Остання редакція: 13.09.23