Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік освітніх програм за спеціальностями 2024

Правила прийому до  "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2024 році

Вступ на 1 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Освітня програма

Форма та вартість здобуття освіти

Денна

Заочна

Дистанційна

Юридичний інститут

Спеціальність 081

Правознавство (3р)

39 800

24 900

Х

Факультет економіки та управління

Спеціальність 051

Економічна аналітика (2р)

33 500

Х

Х

Економіка підприємства (2р)

36 600

24 900

Х

Економіка підприємства (3р)

36 600

24 900

Х

Спеціальність 073

Менеджмент бізнес-організацій (2р)

39 800

24 900

Х

Спеціальність 076

Підприємництво і бізнес-технології (2р)

36 600

Х

Х

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Спеціальність 073

Менеджмент соціальної сфери (2р)

33 500

24 900

24 900

Менеджмент персоналу (2р)

36 600

24 900

24 900

Менеджмент соціальної сфери (3р)

33 500

Х

24 900

Менеджмент персоналу (3р)

36 600

24 900

Х

Спеціальність 053

Економічна та соціальна психологія (3р)

36 600

Х

Х

Інститут інформаційних технологій в економіці

Спеціальність 122

Комп’ютерні науки (2р)

39 800

24 900

Х

Комп’ютерні науки (3р)

39 800

24 900

Х

Спеціальність 124

Системний аналіз (2р)

36 600

24 900

Х

Спеціальність 125

Кібербезпека (2р)

39 800

Х

Х

Факультет обліку та податкового менеджменту

Спеціальність 071

Облік і аудит (2р)

36 600

24 900

Х

Диджитал-облік (2р)

36 600

Х

Х

Податковий менеджмент та комплаєнс (2р)

33 500

Х

Х

Фінансовий моніторинг і аналіз (2р)

36 600

Х

Х

Податковий менеджмент та комплаєнс (3р)

33 500

Х

Х

Фінансовий моніторинг і аналіз (3р)

36 600

Х

Х

Облік і аудит (3р)

36 600

24 900

Х

Диджитал-облік (3р)

36 600

Х

Х

Факультет маркетингу

Спеціальність 075

Маркетинг (2р)

39 800

24 900

24 900

Маркетинг (3р)

39 800

24 900

24 900

Спеціальність 076

Комерційна діяльність та логістика (2р)

36 600

24 900

Х

Комерційна діяльність та логістика (3р)

36 600

24 900

Х

Спеціальність 242

Туризм (3р)

33 500

24 900

Х

Факультет фінансів

Спеціальність 072

Державні фінанси та митна справа (2 р)

36 600

Х

Х

Державні фінанси та митна справа (3 р)

36 600

Х

Х

Корпоративні фінанси (2 р)

36 600

24 900

Х

Корпоративні фінанси (3 р)

36 600

24 900

Х

Банківський бізнес (2 р)

36 600

Х

Х

Банківський бізнес (3 р)

36 600

Х

Х

Інвестиційний менеджмент (2 р)

36 600

Х

Х

Інвестиційний менеджмент (3 р)

36 600

Х

Х

Управління фінансовим бізнесом (2 р)

36 600

Х

Х

Управління фінансовим бізнесом (3 р)

36 600

Х

Х

Цифрові технології фінансових ринків (3 р)

36 600

Х

Х

 

Остання редакція: 24.05.24