Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вища економічна освіта – запорука успіху!

Вища освітаНайважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя. Вища освіта для молоді — це саме той фундамент, на якому вона повинна будувати своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Це зумовлено тим, що вища освіта надає людині широкий кругозір та ерудицію. Саме завдяки університетським знанням розвиваються моральні цінності людей, суспільство та поведінка в ньому.

Із проголошенням незалежності України її народ має змогу будувати власну державу, обирати модель соціально-економічного розвитку, проводити свою внутрішню та зовнішню політику. Прискорення економічної реформи, удосконалення законодавчої бази і податкової політики посилюють роль економічної освіти громадян.

Економічна освіта покликана послідовно формувати у студентів економічне мислення та свідомість, виховувати розумні потреби, розвивати здібності у певному виді діяльності; виховувати бережливе ставлення до природи, озброювати фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці, формувати потреби економічного аналізу, бачення перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин; формувати у студентів бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності.

Отже, відповідно до потреб часу слід активно розвивати економічну освіту, яка виступає «альфою і омегою» суспільних знань.

Остання редакція: 27.09.13