Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентська профспілка

https://www.facebook.com/profkomkneu

    Згідно з Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки. Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації,  фізичні особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

 

      Саме з цією метою, в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» була створена Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»(далі - ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана). Вона є найбільшою громадською організацією в університеті. І об’єднує понад 99.8% студентів та аспірантів.

           Основними напрямками діяльності ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є:

  • здійснення соціального та правового захисту студентства,
  • організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування,
  • організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді,
  • сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час,
  • представлення інтересів студентського колективу у Вченій раді і ректораті КНЕУ та ін.

        ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» входить, як організаційна ланка, до Профспілки працівників освіти і науки м. Києва, і є членом Студентської профспілкової асоціації м. Києва.

     Вступивши до ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кожен з ВАС, студенти КНЕУ, може розраховувати, на те, що наша організація гідно представлятиме і відстоюватиме права та інтереси кожного перед адміністрацією факультету і університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об'єднаннями громадян.

        ППОСА  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» може впевнено запропонувати кожному з ВАС, студенти КНЕУ, свою підтримку та захист. Для цього вона має все: досвіді права, сильну і згуртовану команду. Саме їй, законодавством України, надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчанняв університеті, проживання та побуту студентів у гуртожитку.

Структура ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

     Вищим органом профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін до п’яти років. 

      Роботою профспілкового комітету керують голова профкому та його заступник (заступники), які обираються конференцією на термін повноважень профспілкового комітету.

       Робота профспілкового комітету проводиться у формі засідань, на яких розглядаються найважливіші питання діяльності профспілкової організації та приймаються рішення по них. Профспілковий комітет може обирати зі свого складу президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, а також передавати профспілковим бюро факультетів деякі права, що належать до компетенції профкому. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Положення про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва, Статуту КНЕУ, керується рішеннями вищих профспілкових органів.

   Профком студентів та аспірантів  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» –  надійний друг, який завжди з ВАМИ !!!

Остання редакція: 09.07.19
Питання та відповіді
Як отримати ISIC?

Як отримати грошову допомогу від профкому?

Профком надає студентам та аспірантам одноразову грошову допомогу за рахунок коштів профспілкового бюджету у разі виникнення обставин, що спричинили погіршення матеріального становища (Додаток №1

Фотозвіти

Профнавчання Моє профбюро. як підготуватись до навчального року

АПК Юридичний факультет ФМ ОЕФ
ФЕтаУ ФЕФ ФІСІТ ФУПСтаП МЕіМ