Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Як отримати грошову допомогу від профкому?

Профком надає студентам та аспірантам одноразову грошову допомогу за рахунок коштів профспілкового бюджету у разі виникнення обставин, що спричинили погіршення матеріального становища.

Для отримання грошової допомоги студент чи аспірант повинен надати наступні документи:

*  заповнити заяву на ім’я голови профспілкового комітету студентів та аспірантів;

*  копію паспорта 1,2 та сторінка прописки;

*  копію ідентифікаційного коду;

*  копію банківської картки Приват Банку;

*  пред’явити документ, що підтверджує причини надання грошової допомоги.

 Подана заява розглядається на засіданні профспілкового комітету студентів та аспірантів, тоді проводиться прийняття/відхилення заяви, шляхом відкритого голосування.

 

Вирішення питань про надання матеріальної допомоги аспірантам або заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності Університету покладається на комісію з питань соціального та правового захисту профспілки студентів та аспірантів, склад яких затверджується постановою профкому первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, та змінюється у разі необхідності. Аспірант Університету, що потребує матеріальної допомоги, звертається із заявою на ім'я ректора до первинної профспілкової організації студентів та аспірантів.Заява написана на ім’я ректора подається на розгляд до стипендіальної комісії факультету, яка на своєму засіданні проводить розгляд даної заяви, перевіряє наявність всіх документів та їх достовірність. Після чого складається протокол стипендіальної комісії, в якому, у разі затвердження поданої заяви, вказується розмір грошової допомоги або, у разі відмови, зазначається причина відмови у надані грошової допомоги. На основі протоколу стипендіальної складається наказ ректора «Про надання грошової допомоги студенту» і здійснюється виплата через бухгалтерію університету.

На підставі протоколу засідання комісії з питань соціального та правового захисту профспілки, голова профспілкової організації студентів та аспірантів вносить проект наказу про призначення матеріальної допомоги та заохочення аспірантів, який узгоджується в порядку передбаченому положенням «Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам та аспірантам Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені ВадимаГетьмана».

Заяви студентів (аспірантів), подання, за якими комісіями прийнято позитивне рішення зберігаються протягом 1 (одного) календарного року в деканаті факультету (профспілці студентів та аспірантів) у справі "Надання матеріальної допомоги". Після закінчення терміну зберігання заяви знищуються.

Заяви студентів (аспірантів), за якими комісіями прийнято негативне рішення, зберігаються протягом 1 (одного) календарного року в деканаті факультету (профспілці студентів та аспірантів) у справі "Відмови у наданні матеріальної допомоги".

 

Остання редакція: 08.02.20