Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Нейромоделювання протиентропійності логістичної системи агротрейдингу України»

Номер державної реєстрації: 0124U000632

Категорія роботи: прикладна

Строк виконання: 2024 р. – 2026 р.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України 

Мета проєкту: Мета проєкту полягає у застосування прикладного інструментарію нейромоделювання для посилення протиентропійності логістичної системи агротрейдингу України в умовах турбулентності.

Завдання:

 • провести аналіз змін логістичної системи агротрейдингу в умовах турбулентності та визначити основні чинники, що впливають на її розвиток на національному та глобальному ринку;
 • дослідити світовий досвід управління логістичною системою агротрейдингу та розробити методологію оцінювання стану, прогнозування розвитку та оптимізації параметрів управління логістичною системою агротрейдингу в умовах турбулентності;
 • розробити методологічний інструментарій оцінювання логістичної системи агротрейдингу України;
 • ідентифікувати драйвери активізації логістичної системи агротрейдингу України;
 • побудувати нейромодель логістичної системи агротрейдингу України;
 • визначити пріоритетні напрямки агротрейдингу і зробити прогноз врожайності та продажів;
 • визначити глобальні тригери розвитку ринків продукції високотехнологічного агросектору;
 • визначити вплив цифровізації міжнародної торгівлі на аграрний сектор економіки країн;
 • компліментарність міжнародної торгівлі агропродукцією і сталого розвитку в сучасній моделі світового економічного порядку;
 • дослідити дифузію ресурсної циркулярності агробізнесу;
 • адаптувати умови зарубіжного досвіду ресурсної циркулярності агробізнесу в логістичні системи агротрейдингу України;
 • запропонувати стратегію активації ресурсної циркулярності в логістичних системах агротрейдингу;
 • визначити національні пріоритети реалізації державної політики раціоналізації дифузії ресурсної циркулярності агробізнесу на умовах сталого розвитку логістичних систем агротрейдингу;
 • узагальнити принципи формування соціально-економічних вигод ресурсної циркулярності агробізнесу в логістичних системах агротрейдингу України.
Остання редакція: 01.05.24