Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Глобальна смартизація як основа повоєнної відбудови України»

Номер державної реєстрації: 0123U102009

Категорія роботи: прикладна

Строк виконання: 2023 р –2025р.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2023 р. №232) проекту є теоретичне обгрунтування сутності концепції смартекономіки та розробка інструментарію повоєнної відбудови економіки України на засадах смартизації

За для досягнення поставленої мети планується вирішити наступні завдання:

 • визначити властивості смартизації та її теоретичне підгрунтя;
 • визначити архітектоніку смартекономіки та особливості взаємозвязку її елементів;
 • структурувати систему показників оцінки розвитку смартекономіки на рівні країни;
 • визначити ключові тренди розвитку смартекономіки на різних рівнях;
 • здійснити компаративний аналіз розвитку смартекономіки в різних країнах світу;
 • розкрити систему чинників ефективної імплементації концепції смартекономіки;
 • обґрунтувати поліфункціональні моделі смартизації економічної діяльності;
 • дослідити стратегії реалізації смартекономіки в країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку; 
 • визначити механізми та інструменти повоєнної відбудови України в рамках концепту смартекономіки;
 • визначити пріоритетні напрями смартизації економічної діяльності різних суб’єктів економічної діяльності України;
 • сформувати напрями реалізації концепції смартекономіки через формування нової мережі університетів як осередків інтелектуалізації та відновлення економіки України на засадах захисту національних інтересів та економіко-технологічної модернізації.
 • виокремити та охарактеризувати фактори розвитку смартекономіки України в глобальному середовищі;
 • виявити та оцінити проблеми реалізації смартекономіки України;
 • сформулювати селективні стратегічні ініціативи акселерації процесів інституціоналізації розвитку смартекономіки в Україні.

 

Остання редакція: 01.05.24