Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Заслужений працівник КНЕУ

  Підрозділ Посада
Савчук Володимир Сафронович Кафедра політичної економії Професор-консультант
Штуль Валентин Петрович Кафедра маркетингу Доцент
Оболенська Тетяна Євгенiвна Ректорат Проректор-професор
Степаненко Сергiй Васильович Кафедра історії та теорії господарства Зав. кафедрой
Варвінець Нiна Миколаївна Навчальний відділ з обліку і аналізу навчального процесу Начальник відділу
Трохименко Вiталiй Семенович Центр інформатизації та мережевих систем Заст. директора
Кохан Тетяна Миколаївна Відділ аспірантури і докторантури заст.зав.від.підгот.та атестації наук.кадрів
Куліковська Надiя Миколаївна Відділ кадрів Зав. сектором
Демченко Ксенiя Анатолiївна Відділ кадрів Заст. начальника
Маманчук Олександр Iванович Кафедра політичної історії Доцент
Довганик Надiя Михайлiвна Кафедра політичної історії Доцент
Дудко Iрина Дмитрiвна Кафедра політичної історії Зав. кафедрой
Іванова Наталія Юріївна Кафедра політологіїї та національної безпеки Доцент
Гаєвська Оксана Борисiвна Кафедра соціології Зав. кафедрой
Диба Михайло Iванович Кафедра менеджменту банківської діяльності Професор-консультант
Бєляєв Олександр Олександрович Кафедра політичної економії Професор
Погорєлов Сергiй Борисович Кафедра історії та теорії господарства Ст.викладач
Власенко Тетяна Степанiвна Бібліотека Зав. сектором
Чекандіна Валентина Гаврилiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Кузьменчук Вiра Валентинiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Малий Iван Йосипович Кафедра макроекономіки та державного управління Зав. кафедрой
Ткаченко Олена Вадимiвна Кафедра політичної економії Доцент
Ніколенко Інесса Юріївна Кафедра політичної економії Доцент
Мельник Олексiй Михайлович Кафедра політичної економії Професор
Білоконь Іван Васильович Кафедра регіоналістики і туризму Доцент
Коценко Катерина Федорiвна Кафедра регіоналістики і туризму Доцент
Аблова Олена Костянтинiвна Кафедра регіоналістики і туризму Доцент
Ярошенко Iрина Станiславовна Кафедра цивільного та трудового права Професор
Ісай Оксана Василiвна Кафедра бухгалтерського обліку Професор
Бондарчук Лариса Михайлiвна Кафедра української мови та літератури Доцент
Балюк Iрина Анатолiївна Кафедра правового регулювання економіки Доцент
Мачуський Володимир Володимирович Кафедра правового регулювання економіки Професор
Граждан Олександр Бронiславович Кафедра менеджменту Асистент
Чистов Сергiй Миколайович Кафедра макроекономіки та державного управління Доцент
Куценко Тамара Федорiвна Кафедра макроекономіки та державного управління Доцент
Никифоров Анатолiй Євгенович Кафедра макроекономіки та державного управління Професор
  Служба головного енергетика електромонтер 2 розр.з ремонту електроуст.
Пилипчук Володимир Петрович Кафедра маркетингу Професор
Данюк Василь Макарович Кафедра управління персоналом та економіки праці Професор
Базилюк Борис Григорович Кафедра управління персоналом та економіки праці Доцент
Кудрявець Ірина Миколаївна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Провідний бухгалтер
Кудрицька Свiтлана Петрiвна ГВ корп №1 Прибиральник службових приміщень
Чухманенко Анатолiй Iванович Відділ автотранспорту  
Вишенська Лариса Володимирiвна ГВ корп №1 Прибиральник
Ульянченко Наталiя Дмитрiївна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Заст. головного бухгалтера
Петюх Василь Миколайович Кафедра управління персоналом та економіки праці Зав. кафедрой
Винник Валентина Iванiвна ГВ корп №1 Прибиральник
Кандибальська Iрина Вiкторiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації завідувач лінгафонним кабінетом
Гриненко Анатолiй Михайлович Кафедра управління персоналом та економіки праці Професор
Бутенко Наталiя Юрiївна Кафедра менеджменту Доцент
Люшенко Тетяна Василiвна ГВ корп №1 Прибиральник
Мансурова Любов Анатолiївна ГВ корп №1 Комендант
Приходько Вiкторiя Миколаївна Кафедра соціології Доцент
Фляшнікова Алла Борисiвна Кафедра соціології Доцент
Федосов Вiктор Михайлович Кафедра фінансів Зав. кафедрой
Савчук Наталiя Володимирiвна Кафедра міжнародних фінансів Професор
Булієнко Тетяна Георгiївна Бібліотека Зав. сектором
Хлівний Володимир Кирилович Фінансово-економічний факультет Декан
Абесінова Олена Костянтинiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Доцент
Мякишевська Олена Миколаївна Кафедра інвестиційної діяльності Доцент
Яцюта Валерiй Петрович Кафедра фінансів Доцент
Лежненко Людмила Iгорiвна Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Горох Iрина Михайлiвна Факультет маркетингу інспектор з/контр, 1-ої кат,
Колот Анатолiй Михайлович Ректорат Проректор-професор
Тимченко Олена Миколаївна Кафедра фінансів Професор
Загороднiй Iгор Петрович Кафедра міжнародного менеджменту Ст.викладач
Сафонова Людмила Дмитрiвна Кафедра фінансів Доцент
Вещікова Свiтлана Олександрiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Рязанова Надiя Сергiївна Кафедра "Фінансові ринки" Доцент
Вербицька Олена Сергiївна Навчальний відділ з обліку і аналізу навчального процесу Заст. начальника
Гапонюк Микола Анатолiйович Кафедра "Фінансові ринки" Зав. кафедрой
Ласка Людмила Олексiївна Бібліотека Зав. сектором
Гусєва Iрина Юрївна Бібліотека Гол. бiблiограф
Залюбовська Лiля Петрiвна Бібліотека Головний бiблiотекар
Клименко Зiнаїда Йосипiвна Бібліотека Провiдн.бiблiограф
Кошелева Нiна Василiвна Бібліотека Бiблiограф 1 кат.
Кудрицька Надiя Iванiвна Бібліотека Заст. директора
Крутінь Тетяна Анатолiївна Науково-методичний відділ Зав. лабораторією
Будник Оксана Миколаївна Бібліотека провідний бібліотекар
Ливицька Iрина Володимирiвна Бібліотека Гол. бiблiограф
Череднік Катерина Семенiвна Бібліотека реставратор архівних та бібліотечних матеріалів
Максимович Тетяна Миколаївна Бібліотека провідний бібліотекар
Краснова Iрина Вiкторiвна Кафедра менеджменту банківської діяльності Професор
Лата Свiтлана Миколаївна Бібліотека провідний бібліотекар
Олійник Валентина Леонiдiвна Бібліотека Провiдний бiблiотекар
Поліщук Людмила Олександрiвна Бібліотека Завідуючий відділом
Рудометова Валентина Михайлiвна Бібліотека Зав. сектором
Нікітін Андрій Валерійович Кафедра менеджменту банківської діяльності Доцент
Трибунська Алла Iванiвна Бібліотека Зав. сектором
Мороз Анатолiй Миколайович Кафедра банківської справи Професор-консультант
Білошапка Вiкторiя Степанiвна Кафедра банківської справи Доцент
Майорова Тетяна Володимирiвна Кафедра інвестиційної діяльності Зав. кафедрой
Алексеєнко Максим Дмитрович Кафедра банківської справи Професор
Андрійчук Василь Гаврилович Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу Професор-консультант
Лежавська Тетяна Миколаївна Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст" Медсестра
Іваненко Федiр Вiкторович Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу Доцент
Чередніченко Наталiя Улянiвна Кафедра фізичного виховання майстер навчальний
Сидоренко Валерiй Миколайович Кафедра інформатики та системології Доцент
Оробець Сергiй Павлович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Шейка Олена Андрiївна Студентське місечко Паспортистка
Рахманов Олександр Адольфович Кафедра соціології Професор
Боришкевич Олена Володимирiвна Кафедра менеджменту банківської діяльності Доцент
Іванова Тетяна Георгіївна Кафедра менеджменту банківської діяльності Доцент
Пітякова Тетяна Степанiвна Кафедра філософії Ст.викладач
Лаврененко Валентина Вiталiївна Кафедра економіки підприємств Доцент
Шпилькiвська Лариса Степанiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Василькова Iнна Петрiвна Науково-методичний відділ Методист вищ.кат.
Опарiн Валерiй Михайлович Кафедра фінансів Професор
Шипко Василь Олександрович Котельня Майстер зміни
Подольський Олександр Валентинович Котельня Директор
Захарченко Євгенiя Iванiвна Котельня Апаратчик 3-го розряду
Рєпiна Iнна Миколаївна Кафедра економіки підприємств Професор
Терещенко Наталiя Володимирiвна Кафедра соціології Доцент
Леонтенко Ольга Михайлiвна Кафедра управління персоналом та економіки праці Доцент
Цаніна Валентина Павлiвна Гуртожиток №3 Зав. камерою схову
Гаптаренко Валентина Гнатiвна Гуртожиток №4 Прибиральник
Решетняк Тетяна Iванiвна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Азьмук Любов Анатолiївна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Шарапов Олександр Дмитрович Кафедра інформатики та системології Професор
Головко Наталiя Робертiвна Кафедра інформатики та системології Доцент
Кучерява Тетяна Олексiївна Кафедра інформатики та системології Доцент
Галузинський Георгiй Петрович Кафедра інформаційних систем в економіці Доцент
Бараник Зоя Павлiвна Кафедра статистики Професор
Ніцкевич Тетяна Михайлiвна Обліково-економічний факультет інспектор 1-ої категорії
Супрунюк Галина Михайлiвна Кафедра інформатики та системології Ст.викладач
Круш Вiкторiя Володимирiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Ст.викладач
Мазуренко Ольга Костянтинiвна Кафедра статистики Професор
Гаманкова Ольга Олексiївна Кафедра страхування Зав. кафедрой
Павлiковський Анатолiй Миколайович Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Професор
Прохорова Алiна Вiкторiвна Кафедра менеджменту Асистент
Поддєрьогiн Анатолiй Микитович Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Професор
Павловська Олена Валентинiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Професор
Потій Ванда Зиновiївна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Професор
Кузьмінська Лариса Iванiвна Бібліотека Бібліотекар 2 кат.
Панчук Володимир Майович Відділ технічних засобів навчання Зав. лабораторією
Глінська Людмила Григорiвна Кафедра міжнародних фінансів інспектор вищого нав.закл.з контролю за заб 1кат
Македон Геннадiй Петрович Кафедра інформатики та системології Ст.викладач
Янчарська Лариса Володимирiвна Кафедра педагогіки та психології Доцент
Давидюк Тамара Володимирiвна Відділ автоматизації освітнього процесу Начальник відділу
Гуракова Полiна Iванiвна Кафедра політологіїї та національної безпеки Ст.лаборант
Парасій-Вергуненко Iрина Михайлiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Професор
Козак Вадим Григорович Кафедра міжнародного обліку і аудиту Доцент
Журба Тетяна Володимирiвна Кафедра політичної економії Ст.лаборант
Шмігельська Євгенiя Анатолiївна Кафедра регіоналістики і туризму Асистент
Оберемчук Валентина Феодосiївна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Ярошевич Iрина Арнольдiвна Кафедра української мови та літератури Доцент
Кривещенко Вiкторiя Вiталiївна Кафедра комерційної діяльності і логістики Доцент
  Кафедра маркетингу Доцент
Єфімова Олена Борисiвна Факультет маркетингу інспектор з/контр, 1-ої кат,
Бабін Свiтлана Михайлiвна Кафедра управління персоналом та економіки праці інспект,з контролю за навч,проц
Бойчук Наталiя Степанiвна Кафедра управління персоналом та економіки праці Асистент
Кошик Наталiя Митрофанiвна Навчально-тренувальний центр з управління персоналом ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" (НТЦУП) адміністратор системи
Славкова Алла Аркадiївна Кафедра фінансів Доцент
Охрименко Iрина Борисiвна Кафедра банківської справи Доцент
Блохіна Тетяна Георгiївна Кафедра банківської справи інспект,з контролю за навч,проц
Саханда Наталiя Петрiвна Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу інспектор з/контр, 1-ої кат,
Куліда Вiкторiя Iванiвна Кафедра інформатики та системології Ст.викладач
Сендзюк Мирон Ананiйович Кафедра інформаційних систем в економіці Професор
Сиволапенко Наталiя Петрiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу інспект,з контролю за навч,проц
Татарiна Тетяна Володимирiвна Кафедра страхування Доцент
Акінтьєва Наталiя Антонiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Ст.лаборант
Ситник Нiна Василiвна Кафедра інформаційних систем в економіці Професор
Каранфілов Микола Сергiйович Кафедра інформаційних систем в економіці Ст.викладач
  Кафедра інформаційного менеджменту Доцент
Гужва Володимир Михайлович Кафедра інформаційних систем в економіці Професор
Папенко Алла Олександрiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Ст.викладач
Кохан Лiдiя Петрiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Ст.лаборант
Шушарiн Юрiй Вiкторович Кафедра вищої математики Доцент
Федорова Галина Iванiвна Кафедра економіко-математичного моделювання Ст.лаборант
Вітлінський Вальдемар Володимирович Кафедра економіко-математичного моделювання Зав. кафедрой
Джалладова Iрада Агавердi-Кизи   Зав. кафедрой
Лютий Олександр Iванович Кафедра вищої математики Доцент
Макаренко Олександр Iванович Кафедра вищої математики Зав. кафедрой
Банщиков Петро Гаврилович Кафедра стратегії підприємств Професор
Батенко Людмила Павлiвна Кафедра стратегії підприємств Зав. кафедрой
Верба Веронiка Анатолiївна Кафедра стратегії підприємств Професор
Швиданенко Генефа Олександрiвна Кафедра економіки підприємств Зав. кафедрой
Прохорова Єлєна Вiкторiвна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Євдокимова Нiна Миколаївна Кафедра стратегії підприємств Професор
Случинський Олександр Олександрович Кафедра вищої математики Доцент
Терещенко Тетяна Опанасiвна Кафедра економіко-математичного моделювання Професор
Химаніч Зiнаїда Михайлiвна Кафедра інформаційного менеджменту Ст.лаборант
Водзянова Наталiя Костянтинiвна Кафедра економіко-математичного моделювання Ст.викладач
Ковтун Ольга Олексiївна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Іваненко Тетяна Петрiвна Кафедра обліку та оподаткування агробізнесу інспект,з контролю за навч,проц
Павлюк Оксана Станiславiвна Факультет економіки агропромисловогого комплексу інспектор з/контр, 1-ої кат,
Величко Тетяна Миколаївна Кафедра бухгалтерського обліку Ст.лаборант
Сікан Олена Миколаївна Кафедра обліку і оподаткування інспектор з/контр, 1-ої кат,
Камінський Євгенiй Леонардович Відділ технічних засобів навчання Провідний інженер
Щедрiна Олена Iванiвна Кафедра інформаційного менеджменту Доцент
Галіцин Володимир Костянтинович Кафедра інформаційного менеджменту Зав. кафедрой
Лазарєва Свiтлана Федорiвна Кафедра інформаційного менеджменту Професор
Бєгун Анатолiй Володимирович Кафедра інформаційного менеджменту Професор
Шамхалова Наталiя Аркадiївна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Островська Iрина Григорiвна Кафедра німецької мови Ст.викладач
Марищук Оксана Ювеналiївна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Гасанова Людмила Євгенiвна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Шишигіна Лiлiя Сергiївна Кафедра маркетингу Зав. нав.метод.кабiн
Бармак Анатолiй Петрович Відділ технічних засобів навчання Начальник відділу
Гарматюк Лариса Романiвна Науково-методичний центр координації економічної освіти України Зав. кабiнетом
Копил Галина Олексiївна Кафедра німецької мови Доцент
Шафалюк Олександр Казимирович Факультет маркетингу Декан
Козловець Iрина Iванiвна Кафедра української мови та літератури Ст.викладач
Рзаєв Дмитро Олександрович Кафедра інформатики та системології Ст.викладач
Рінгіс Людмила Йосипiвна Відділ обслуговування нформаційних ресурсів  
Калабухова Свiтлана Вiкторiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Професор
Поплавська Олена Миколаївна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Петухова Олена Анатолiївна Відділ наукової інформації і моніторингу заступник завід.відділу
Пучинiна Людмила Федорiвна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Погорєлова Вiкторiя Альбертiвна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Климова Iрина Петрiвна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Александрова Тетяна Олександрiвна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Смолка Любов Мефодiївна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Янішевський Юрiй Володимирович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Корнієнко Сергiй Олександрович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Ковальчук Тетяна Михайлiвна Відділення з підготовки іноземних громадян Завідуючий відділом
Корчинський Вiктор Леонiдович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Балакін Олександр Миколайович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Передрій Олена Петрiвна Факультет економіки та управління Зав. орг.сектором
Домашенко Наталiя Олександрiвна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Ляшенко Олена Романiвна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Моторна Наталiя Анатолiївна   заступник завідувача відділу
Олійник Яна Вiкторiвна Кафедра бухгалтерського обліку Професор
Дегтярьова Наталiя Володимирiвна Кафедра "Фінансові ринки" Професор
Барташ Олена Григорiвна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Коцупатрий Михайло Миколайович Факультет економіки агропромисловогого комплексу Декан
Ловінська Людмила Геннадiївна Кафедра обліку і оподаткування Професор
Тузов Олександр Никандрович Кафедра вищої математики Доцент
Кулага Ірина Володимирiвна Кафедра політичної економії Доцент
Єфiменко Василь Iванович Кафедра обліку і оподаткування Професор
Небильцова Оксана Володимирiвна Кафедра міжнародного обліку і аудиту Професор
Токарева Тетяна Олександрівна Кафедра бухгалтерського обліку Доцент
Добровський Василь Миколайович Кафедра обліку і оподаткування Професор
Бабіч Віталій Васильович Кафедра обліку і оподаткування Професор
Сагова Свiтлана Володимирiвна Кафедра бухгалтерського обліку Доцент
Бойко Наталiя Олександрiвна Кафедра регіоналістики і туризму Доцент
Циганкова Тетяна Михайлiвна Кафедра міжнародної торгівлі Зав. кафедрой
Мозговий Олег Миколайович Кафедра міжнародних фінансів Зав. кафедрой
Капустiна Ольга Володимирiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Доцент
Шевченко Ольга Леонiдiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Зав. кафедрой
Сініцина Надiя Миколаївна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Циркун Олена Iгорiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Шабельтас Сергiй Георгiйович Відділ матеріально-технічного забезпечення Інженер
Ловінська Ірина Георгіївна Кафедра обліку і оподаткування Асистент
Шкарабура Iрина Миколаївна Відділ кадрів провідний фахівець
Матiєнко-Зубенко Iрина Iгорiвна Кафедра аудиту Доцент
Дибкова Людмила Миколаївна Кафедра інформатики та системології Професор
Вайтешонок Рiта Олександрiвна Бібліотека бібліограф 1-ої категорії
Бєгун Iрина Олександрiвна Відділ обслуговування нформаційних ресурсів  
Борковська Iрина Андрiївна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Добротворська Олена Борисiвна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Пасічник Ольга Iгорiвна   Завідуючий відділом
Мальченко Анна Володимирівна Кафедра міжнародного менеджменту Ст.викладач
Гурнак Лiдiя Миколаївна Бібліотека Зав. сектором
Ясько Ганна Леонiдiвна Бібліотека Головний бiблiотекар
Соловкова Iнесса Геннадiївна Котельня Майстер зміни
Крукiвський Василь Iванович Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Доцент
Соболь Сергiй Миколайович Кафедра менеджменту Зав. кафедрой
Кірданов Михайло Григорович Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Омельяненко Тетяна Володимирiвна Кафедра менеджменту Професор
Музичко Людмила Володимирiвна Кафедра педагогіки та психології Доцент
Усенко Любов Миколаївна Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Ст.викладач
Лавриненко Тетяна Петрiвна Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Ст.викладач
Друзь Галина Миколаївна Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Доцент
Гаращенко Наталiя Миколаївна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Кулiш Ганна Петрiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Доцент
Петрашко Людмила Петрiвна Кафедра міжнародного менеджменту Професор
Тамразян Iрина Степанiвна Кафедра української мови та літератури Викладач
Терещенко Володимир Васильович Кафедра філософії Ст.викладач
Камінський Валерiй Євгенович Центр культури і мистецтв технік 1 кат.
Проскурко Наталiя Михайлiвна Бібліотека Завідуючий відділом
Дзюбенко Любов Миколаївна Кафедра економіки підприємств Доцент
Козак Iрина Антонiвна Кафедра інформаційних систем в економіці Доцент
Денісова Ольга Олександрiвна Кафедра інформаційних систем в економіці Доцент
Борисенко Лариса Леонiдiвна Кафедра педагогіки та психології Доцент
Москалюк Наталiя Петрiвна Кафедра макроекономіки та державного управління Доцент
Хрол Алла Володимирiвна Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" інспектор 1-ої категорії
Наконечна Марiя Iванiвна Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу Інженер 1 кат.
Драб Наталiя Леонiдiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Доцент
Дунаєва Марiя Вiталiївна Кафедра обліку і оподаткування Ст.викладач
Поручник Анатолiй Михайлович Кафедра міжнародної економіки Зав. кафедрой
Крам Iван Васильович Служба головного енергетика електромонтер 2 розр.з ремонту електроуст.
Осипенко Владислав Миколайович Служба головного енергетика електромонтер 3 розряду стан.устатк.телефон. звязк
Сторожук Вiктор Сергiйович Служба головного енергетика електромонтер 3р. з ремонту та обсл. електроустатк
Тодосієнко Федiр Iванович Служба головного енергетика електромонтер 3р. з ремонту та обсл. електроустатк
Самойлов Павло Володимирович Служба головного механіка робітник з комплексного обслуговув. й ремонт. буд.
Побережнюк Борис Пилипович Дільниця поточного ремонту лицювальник-плиточник 5-го розряду
Друзь Юрiй Миколайович Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Зав. кафедрой
Бiлошапка Владислав Анатолiйович Кафедра міжнародного менеджменту Професор
Гончар Олена Миколаївна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Філіпченко Людмила Леонiдiвна Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст" Гардеробщик
Клименко Свiтлана Михайлiвна Кафедра економіки підприємств Доцент
Кириленко Сергiй Анатолiйович Кафедра аудиту Ст.викладач
Бойчук Олена Сергiївна Кафедра педагогіки та психології Ст.викладач
Ходзицька Валентина Василiвна Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Сорочан Надiя Леонiдiвна Бібліотека Зав. сектором
Шиндереєва Людмила Петрiвна Гуртожиток №1 Кастелянка
Макаренко Валентина Василiвна ГВ корп №1 Гардеробщиця
Машкова Iнна Миколаївна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Матієнко-Купрiянов Володимир Iванович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Сільченко Марина Валерiївна Кафедра інформатики та системології Зав. кафедрой
Дворник Iрина Вiкторiвна Відділ аспірантури і докторантури Зав.відділу аспірантури і докторантури
Волкова Наталiя Вiкторiвна Кафедра інформаційних систем в економіці Ст.викладач
  Кафедра міжнародного обліку і аудиту Професор
Конопатська Лариса Василiвна Кафедра менеджменту банківської діяльності Професор
Глєбова Тамара Вiталiївна Кафедра філософії Ст.викладач
  Кафедра політичної економії Доцент
Гребешкова Олена Миколаївна Кафедра стратегії підприємств Доцент
Шевчук Наталiя Валентинiвна Кафедра економіки підприємств Доцент
Шевалдiна Валентина Геннадiївна Кафедра менеджменту банківської діяльності Доцент
Маркова Лариса Василiвна Фінансово-економічний відділ Провiдний економiст
Чуркiна Олена Василiвна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Васильков Володимир Георгiйович Кафедра економіки підприємств Доцент
Шершньова Зоя Євгенiївна Кафедра менеджменту Професор
Оборська Свiтлана Валентинiвна Кафедра менеджменту Ст.викладач
Ковальчук Галина Олександрiвна Кафедра педагогіки та психології Професор
Балягiна Iрина Анатолiївна Центр виховної роботи та соціальної адаптації фахівець
Мірюк Валерій Петрович Кафедра регіоналістики і туризму Ст.викладач
Коваль Тетяна Степанiвна Інститут бізнес-освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" провідний фахівець
Кривошлик Тетяна Дмитрiївна Кафедра страхування Доцент
Малiнко Олена Григорiвна Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Ст.викладач
Смірнова Ольга Олегiвна Кафедра інвестиційної діяльності Доцент
Самсонова Ольга Iванiвна Кафедра банківської справи Ст.викладач
Рудь Свiтлана Анатолiївна Бібліотека Зав. сектором
Анiстратенко Наталiя Володимирiвна Кафедра міжнародного менеджменту Доцент
Коновалова Iнна Миколаївна Кафедра фінансів Ст.викладач
Залізна Тамара Вiкторiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Тюхляєва Марина Юрiївна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Ст.викладач
Гупало Тетяна Леонiдiвна   заступник завідувача відділу
Остапишин Тетяна Петрiвна Кафедра банківської справи Професор
Захожа Лiдiя Олексiївна Гуртожиток №2 Прибиральник
Подгурська Тамара Анатолiївна Кафедра української мови та літератури Ст.викладач
Чезганов Сергiй Анатолiйович Кафедра української мови та літератури Ст.викладач
Павленко Наталiя Василiвна Кафедра обліку та оподаткування агробізнесу Ст.лаборант
Павлова Галина Павлiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Ляпіна Iрина Юрiївна Кафедра інформатики та системології Ст.викладач
Турчанiнова Вiкторiя Євгенiївна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Завiдонова Наталiя Iванiвна Кафедра іноземних мов факультету маркетингу Ст.викладач
Матвієнко Юлiя Олексiївна Кафедра педагогіки та психології Доцент
Мельниченко Свiтлана Миколаївна ГВ навч.корпусу №4 Прибиральник
Гаврилюк Людмила Андрiївна Відділ діловодства та архівного зберігання документів Начальник відділу
Ямненко Галина Євгенiвна Кафедра економіки підприємств Доцент
Кальченко Тимур Валерiйович Кафедра міжнародного менеджменту Професор
Гордiєнко Лариса Петрiвна Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Краснопольська Наталiя Леонiдiвна Кафедра української мови та літератури Доцент
Бондар Микола Iванович Обліково-економічний факультет Декан
Мiхневич Людмила Володимирiвна Кафедра теорії та історії права Професор
Заросило Аркадiй Петрович Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Ст.викладач
  Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу Зав. кафедрой
Козловська Лариса Степанiвна Кафедра української мови та літератури Зав. кафедрой
Стрільчук Любов Василiвна Кафедра банківської справи Доцент
Турчин Тамара Миколаївна Центр працевлаштування "Перспектива" провідний фахівець
Сердюк Олена Володимирiвна   провідний інженер з програмного забезпечення комп
Шепіленко Свiтлана Василiвна Бібліотека Бібліотекар 2 кат.
Байцар Ольга Борисiвна Навчально-тренувальний центр фінансово-економічного факультету адміністратор системи
Дуброва Людмила Михайлiвна Кафедра політичної економії Лаборант
Тихомиров Сергiй Сергiйович Котельня Токар 6 розр.
Кіскіна Надiя Iванiвна ГВ корп №1 Прибиральник
Ляхова Олена Олександрiвна Кафедра інвестиційної діяльності Доцент
Терещенко Свiтлана Iванiвна Кафедра української мови та літератури Доцент
Кузьмiнська Ольга Едуардівна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Професор
Михальська Тамара Вiкторiвна Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" провідний фахівець підготовчого відділення
Васєчко Алла Олександрiвна Штаб ЦО фахівець
Лещенко Любов Павлiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Бєлякова Ольга Володимирiвна Кафедра іноземних мов Ст.викладач
Великоiваненко Галина Iванiвна Кафедра економіко-математичного моделювання Професор
Корольов Борис Анатолiйович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Березка Сергiй Михайлович Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Колесніченко Ліна Алiковна Кафедра педагогіки та психології Доцент
Онікієнко Сергiй Володимирович Кафедра інвестиційної діяльності Професор
Кукоба Володимир Павлович Кафедра економіки підприємств Професор
Петрашко Петро Геннадiйович Кафедра міжнародного менеджменту Професор
Кулик Надiя Миколаївна Кафедра банківської справи Ст.лаборант
Русецька Валентина Григорiвна ГВ корп №3 Прибиральник службових приміщень
Шкода Iрина Михайлiвна Відділ технічного обслуговування та устаткування  
Чуб Оксана Володимирiвна Центр працевлаштування "Перспектива" Директор центру
Земсков Євгенiй Валентинович Котельня Майстер з ремонту устат. котел
Бугаєнко Нiна Петрiвна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Провідний бухгалтер
Співак Марина Леонідівна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Сєвонькаєва Ольга Олексiївна Кафедра маркетингу Доцент
Камiнський Олег Євгенович Кафедра інформаційного менеджменту Доцент
Чижевська Валентина Петрiвна Бібліотека Завідуючий відділом
Кирилюк Надiя Василiвна Гуртожиток №1 Прибиральник
Гладченко Лiдiя Петрiвна Кафедра фінансів Доцент
Гайсенюк Людмила Володимирiвна Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст" Прибиральник службових приміщень
Руденко Юрiй Миколайович Кафедра міжнародних фінансів Доцент
Ковальчук Доріка Радiвна Кафедра фізичного виховання Ст.викладач
Куколевська Жанна Дмитрівна Кафедра цивільного та трудового права Ст.викладач
Микал Тамара Анатолiївна Кафедра німецької мови Ст.викладач
Яременко Ганна Сергiївна Бібліотека Зав. сектором
Гайдай Петро Романович Служба охорони Охоронник
Оной Вiктор Iсiдорович Відділ підтримки веб-ресурсів провідний інженер з інформаційних технологій
Толмакова Тетяна Миколаївна Навчально-тренувальний центр обліково-економічного факультету адміністратор системи
Семенюк Валентина Iванiвна ГВ корп №1 Прибиральник службових приміщень
Синільний Михайло Iванович Служба охорони Охоронник
Мацюк Галина Iванiвна Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст" Прибиральник службових приміщень
Оксесенко Володимир Васильович Служба головного механіка робітник з комплексного обслуговув. й ремонт. буд.
Беспалий Олександр Володимирович Відділ технічних засобів навчання Зав. лабораторією
Краснікова Олена Миколаївна Ректорат помічник ректора
Лущій Iван Вiкторович Служба головного механіка слюсар- сантехнік 2 розр.
Сидорова Любов Василiвна ГВ корп №3 Гардеробщик
Мартинюк Олена Вiталiївна Кафедра міжнародного менеджменту Доцент
Тодосієнко Надiя Миколаївна Дільниця поточного ремонту штукатур 3-го розряду
Гуть Тетяна Вiкторiвна Науково-методичний відділ Начальник відділу
Антонченко Мирослава Юрiївна Кафедра маркетингу Доцент
Примаченко Олена Леонiдiвна Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Тімакова Анжела Вікторівна Кафедра педагогіки та психології Ст.викладач
Буряченко Андрiй Євгенович Кафедра фінансів Професор
Федоренко Наталiя Iванiвна Кафедра соціології Доцент
Фурсова Олена Вiкторiвна Кафедра міжнародного менеджменту Доцент
Івасів Ігор Богданович Кафедра банківської справи Професор
Хіль Лілія Іванівна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Ст.викладач
Кульбачний Сергiй Володимирович Кафедра макроекономіки та державного управління Доцент
Хоптинський Юзеф Анастасович Кафедра бухгалтерського обліку Доцент
Саливон Олександр Анатолiйович Відділ науково-методичної роботи з впровадженням дистанційних технологій провідний фахівець
Лахтіонова Людмила Анатоліївна Кафедра обліку і оподаткування Доцент
Погоріла Лiдiя Михайлiвна Кафедра політичної економії Лаборант
Омельченко Андрiй Володимирович Кафедра цивільного та трудового права Зав. кафедрой
Бескоровайна Нiна Олександрiвна Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації Ст.викладач
Кіндрацька Любомира Максимiвна Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Зав. кафедрой
Баша Iнна Миколаївна Кафедра маркетингу Доцент
Кулаківська Тетяна Вiкторiвна Навчальний відділ з організаційного забезпечення навчального процесу  
Коваль Людмила Iванiвна Відділ аспірантури і докторантури Інженер 1 кат.
Литвиненко Наталiя Михайлiвна Бібліотека Бібліотекар 1 кат.
Панченко Євген Григорович Кафедра міжнародного менеджменту Зав. кафедрой
Примостка Людмила Олександрiвна Кафедра менеджменту банківської діяльності Зав. кафедрой
Кузьмінський Юрій Анатолійович Кафедра бухгалтерського обліку Зав. кафедрой
Терещенко Олег Олександрович Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Зав. кафедрой
Ушеренко Свiтлана Василiвна Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Доцент
Ковальова Марина Володимирiвна Бібліотека Головний бiблiотекар
Брегеда Олена Анатолiївна Кафедра банківської справи Доцент
Барикін Костянтин Дмитрович Інститут бізнес-освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Зав. господарств.
Литвиненко Лариса Володимирiвна Факультет міжнародної еконноміки та менедж. Зав. орг.сектором
Соболєва Тетяна Олександрiвна Кафедра менеджменту Доцент
Петрик Олена Анатолiївна Кафедра аудиту Зав. кафедрой
  Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Професор
Калиновська Тамара Олександрiвна Бібліотека Бібліотекар 2 кат.
Бондар Тетяна Анатолiївна Кафедра бухгалтерського обліку Доцент
Леонов Дмитро Анатолiйович Кафедра фінансів Професор
Манцуров Iгор Германович Кафедра статистики Зав. кафедрой
Дмитренко Олена Петрiвна Кафедра німецької мови Доцент
Ткач Вячеслав Михайлович Кафедра комерційної діяльності і логістики Доцент
Горелікова Людмила Петрівна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Головний бухгалтер від.бухг.обліку та фінанс.звітн
Криворучкіна Олена Володимирівна Кафедра економіки підприємств Доцент
Вірчич Галина Михайлівна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Заст. головного бухгалтера
Хілінська Наталія Анатоліївна Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бухгалтер 1 кат.
Фатула Леся Миколаївна Кафедра банківської справи Ст.лаборант
Троханчук Валентина Іванівна Кафедра інформаційного менеджменту завідувач науково-практичної лабораторії
Міщанин Анатолій Іванович Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" завідувач навчально-тренінгового відділу
Блудова Тетяна Володимирівна Кафедра вищої математики в.о. завід. кафедри вищої математики

 

Остання редакція: 13.12.18