Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Заслужений працівник КНЕУ

Прізвище, ім'я, по батькові

Підрозділ

Посада

Абесінова Олена Костянтинiвна

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

доцент

Агутін Михайло Михайлович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Акінтьєва Наталiя Антонiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Алейнікова Марина Геннадіївна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Александрова Тетяна Олександрiвна

Відділ діловодства та архівного зберігання документів

діловод

Аністратенко Наталiя Володимирiвна

Кафедра міжнародного менеджменту

доцент

Антонченко Мирослава Юрiївна

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

доцент

Антонюк Володимир Никифорович

Редакційно–видавничий відділ

начальник відділу

Артюхова Любов Єгорiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Артюшина Марина Вiталiївна

Кафедра педагогіки та психології

завідувач кафедри

Бабін Свiтлана Михайлiвна

Кафедра соціоекономіки та управління персоналом

фахівець із організації навчального процесу іі категорії

Бабяк Наталiя Дмитрiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

професор

Байцар Ольга Борисiвна

Факультет фінансів

провідний адміністратор системи

Балюк Iрина Анатолiївна

Кафедра приватного права

доцент

Банщиков Петро Гаврилович

Кафедра менеджменту

професор

Барабась Дмитро Олександрович

Кафедра менеджменту

доцент

Бараник Зоя Павлiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

професор

Баріда Надія Петрівна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Барташ Олена Григорiвна

Відділ ІТ-супроводу освітнього процесу та господарської діяльності

провідний адміністратор системи

Батенко Людмила Павлiвна

Кафедра менеджменту

професор

Бескоровайна Нiна Олександрiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Беспалий Олександр Володимирович

Господарський відділ

столяр 2 розряду

Бєгун Анатолiй Володимирович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

професор

Бєлякова Ольга Володимирiвна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

старший викладач

Білошапка Вiкторiя Степанiвна

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Білошапка Владислав Анатолiйович

Кафедра міжнародного менеджменту

професор

Богорад Марина Анатоліївна

Кафедра педагогіки та психології

старший викладач

Бойко Наталiя Олександрiвна

Кафедра регіоналістики і туризму

доцент

Бойчук Олена Сергiївна

Кафедра педагогіки та психології

старший викладач

Бондар Микола Iванович

Факультет обліку та податкового менеджменту

декан

Бондар Тетяна Анатолiївна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Бондарчук Лариса Михайлiвна

Кафедра бізнес-лінгвістики

доцент

Борисенко Лариса Леонiдiвна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Брегеда Олена Анатолiївна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Бугаєнко Нiна Петрiвна

Бухгалтерія

провідний бухгалтер

Бугай Надiя Олександрiвна

Кафедра аудиту

доцент

Булавiна Олена Анатолiївна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Буряченко Андрiй Євгенович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Варвінець Нiна Миколаївна

Навчальний відділ

заступник начальника

Василенко Андрiй Олександрович

Кафедра соціоекономіки та управління персоналом

старший викладач

Васильков Володимир Георгiйович

Кафедра менеджменту

доцент

Василькова Iнна Петрiвна

Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації

методист вищої категорії

Ващаєв Сергiй Сергiйович

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

директор

Вдовіна Iнеса Олексiївна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

старший викладач

Великоіваненко Галина Iванiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

завідувач кафедри

Верба Веронiка Анатолiївна

Кафедра менеджменту

професор

Верба Денис Володимирович

Кафедра економічної теорії

доцент

Вербицька Олена Сергiївна

Навчальний відділ

методист вищої категорії

Винник Валентина Iванiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Вишенська Лариса Володимирiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Вишенський Петро Миколайович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Вітлінський Вальдемар Володимирович

Кафедра математичного моделювання та статистики

професор

Водзянова Наталiя Костянтинiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

старший викладач

Войнаровська Людмила Iванiвна

Кафедра соціології

доцент

Волкова Наталiя Вiкторiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

старший викладач

Воробйова Людмила Василiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач сектору

Востряков Олександр Володимирович

Факультет економіки та управління

декан

Всеволодова Тетяна Анатолiївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провідний бібліотекар

Гавриленко Галина Єфремiвна

Господарський відділ

завідувач господарства

Гавриш Михайло Михайлович

Кафедра німецької мови

завідувач кафедри

Гаєвська Оксана Борисiвна

Кафедра соціології

завідувач кафедри

Гайдай Петро Романович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Галабурда Микола Костянтинович

Кафедра економічної теорії

доцент

Галенко Оксана Миколаївна

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Галіцин Володимир Костянтинович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

професор

Галка Ольга Василiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Галузинський Георгiй Петрович

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Гапонюк Микола Анатолiйович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Гаптаренко Валентина Гнатiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Гарматюк Лариса Романiвна

Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації

методист вищої категорії

Герасименко Олена Вiкторiвна

Відділ ІТ-супроводу освітнього процесу та господарської діяльності

провідний адміністратор системи

Гладченко Лiдiя Петрiвна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

доцент

Глінська Людмила Григорiвна

Кафедра міжнародних фінансів

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Гнилицька Лариса Володимирiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

професор

Головко Наталiя Робертiвна

Кафедра інформатики та системології

доцент

Гончар Олена Миколаївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач сектору

Гончаров Олег Олександрович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

начальник відділу

Гордєєва Тамара Федорiвна

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

доцент

Гордієнко Iрина Василiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Гордієнко Лариса Петрівна

Відділ внутрішнього аудиту

провідний бухгалтер-ревізор

Горелікова Людмила Петрівна

Бухгалтерія

головний бухгалтер

Горкавенко Вiктор Миколайович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Горох Iрина Михайлiвна

Факультет маркетингу

завідувач сектору організаційної роботи

Гребельна Тетяна Володимирiвна

Бухгалтерія

заступник головного бухгалтера

Гребешкова Олена Миколаївна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Григулич Свiтлана Миколаївна

Кафедра вищої математики

доцент

Грищук Олександр Васильович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Грюкова Ольга Григорiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

бібліотекар і категорії

Гужва Володимир Михайлович

Кафедра інформаційних систем в економіці

професор

Гупало Тетяна Леонiдiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 2 корпусу

завідувач сектору

Давидюк Тамара Володимирiвна

Інформаційно-обчислювальний центр

директор центру

Данильченко Сергiй Станiславович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

старший викладач

Дворник Iрина Вiкторiвна

Відділ аспірантури і докторантури

завідувач відділу аспірантури і докторантури

Дегтярьова Наталiя Володимирiвна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Дем'яненко Володимир Вiталiйович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Дем'яненко Сергiй Iванович

Кафедра менеджменту

професор

Денісова Ольга Олександрiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Дербенцев Василь Джоржович

Кафедра інформатики та системології

професор

Деркач Вадим Леонтiйович

Кафедра соціології

доцент

Джалладова Ірада Агаверді-Кизи

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

завідувач кафедри

Дзюбенко Любов Миколаївна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Диба Михайло Iванович

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

професор

Дибкова Людмила Миколаївна

Кафедра інформатики та системології

професор

Дмитренко Олена Петрiвна

Кафедра німецької мови

доцент

Добротворська Олена Борисiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 3 корпусу

завідувач сектору

Довганик Надiя Михайлiвна

Кафедра політичних технологій

доцент

Домашенко Наталiя Олександрiвна

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Драб Наталя Леонiдiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

доцент

Друзь Галина Миколаївна

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

доцент

Друзь Юрiй Миколайович

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

завідувач кафедри

Дубовик Світлана Миколаївна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Дуброва Людмила Михайлiвна

Факультет економіки та управління

фахівець із супроводу баз даних

Дунаєва Марiя Вiталiївна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

старший викладач

Євдокимова Нiна Миколаївна

Кафедра економічної теорії

професор

Єранкiн Олександр Олександрович

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

професор

Єфiменко Василь Iванович

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

професор

Єфімова Олена Борисiвна

Факультет маркетингу

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Жайворонська Юлiя Вiкторiвна

Навчальний відділ

інспектор

Жеваго Алiна Володимирiвна

Кафедра міжнародного менеджменту

доцент

Жибер Тетяна Василiвна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

доцент

Жигун Олег Володимирович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Жолнерчик Ганна Юрiївна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Журба Тетяна Володимирiвна

Кафедра економічної теорії

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Забарна Тетяна Iванiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Заборовець Галина Василiвна

Господарський відділ

гардеробник

Завiдонова Наталiя Iванiвна

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

старший викладач

Завiрюха Валентина Василiвна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Заінчуковська Iрина Юрiївна

Кафедра міжнародного менеджменту

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Зайцева Зiнаїда Iванiвна

Кафедра політичних технологій

професор

Залюбовська Лiлія Петрiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідуючий відділом

Зарицький Микола Вiталiйович

Служба головного інженера

провідний інженер

Захожа Лiдiя Олексiївна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Зелінський Олександр Володимирович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

начальник команди охорони об'єктів

Земсков Євгенiй Валентинович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

майстер з ремонту устаткування

Зибін Iгор Олегович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Іваненко Федiр Вiкторович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Іванова Наталія Юріївна

Кафедра політичних технологій

доцент

Івасів Ігор Богданович

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Івчатова Тетяна Віталіївна

Кафедра фізичного виховання

доцент

Ігнатенко Володимир Володимирович

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 3 корпусу

провідний інженер з комп'ютерних систем

Ільницька Надiря Фатехiвна

Кафедра приватного права

доцент

Ільницький Денис Олександрович

Кафедра міжнародної економіки

професор

Калабухова Свiтлана Вiкторiвна

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

професор

Калугiн Iгор Григорович

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Кальченко Тимур Валерiйович

Кафедра міжнародного менеджменту

професор

Камiнський Олег Євгенович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Камінський Валерiй Євгенович

Центр культури і мистецтв

технік і категорії

Кандибальська Iрина Вiкторiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Капустіна Ольга Володимирiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

доцент

Каранфілов Микола Сергiйович

Кафедра інформаційних систем в економіці

старший викладач

Карлова Олена Леонiдiвна

Кафедра військової підготовки

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Катаєва Тетяна Тарасiвна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

фахівець із організації навчального процесу іі категорії

Катуніна Ольга Сергіївна

Кафедра математичного моделювання та статистики

доцент

Кизенко Олена Олександрівна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Кикоть Павло Валерiйович

Кафедра приватного права

професор

Кириленко Володимир Iванович

Кафедра економічної теорії

завідувач кафедри

Кирилюк Надiя Василiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Кіндрацька Любомира Максимiвна

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

професор

Кірданов Михайло Григорович

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Кіскіна Надiя Iванiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Клименко Свiтлана Михайлiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Коваль Людмила Iванiвна

Відділ аспірантури і докторантури

провідний інспектор-методист із організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів

Коваль Тетяна Степанiвна

Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

провідний інспектор-методист із організації навчального процесу

Ковальчук Галина Олександрiвна

Кафедра педагогіки та психології

професор

Ковальчук Доріка Радiвна

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Ковальчук Тетяна Михайлiвна

Відділ міжнародної академічної мобільності

провідний інспектор-методист по роботі з іноземцями

Ковтун Ольга Олексiївна

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Козак Iрина Антонiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Козак Вадим Григорович

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

професор

Козловська Лариса Степанiвна

Кафедра бізнес-лінгвістики

завідувач кафедри

Колесніченко Ліна Алiковна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Коломієць Ганна Богданівна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

доцент

Колот Анатолiй Михайлович

Ректорат

проректор з науково - педагогічної роботи

Колядич Олександр Iванович

Кафедра економічної теорії

доцент

Кондратюк Сергiй Якович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

доцент

Коноваленко Тетяна Олександрiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач відділу

Корват Лариса Володимирiвна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Корнієнко Сергiй Олександрович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Корольов Борис Анатолiйович

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Коршикова Рената Сергiївна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Коцюба Олексiй Станiславович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Кошець Оксана Василiвна

Кафедра аудиту

професор

Кошик Наталiя Митрофанiвна

Факультет маркетингу

фахівець із організації навчального процесу іі категорії

Кравець Наталiя Iванiвна

Кафедра приватного права

старший викладач

Кравчук Наталiя Володимирiвна

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Крам Iван Васильович

Відділ головного енергетика

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду

Краснікова Олена Миколаївна

Ректорат

помічник ректора

Краснова Iрина Вiкторiвна

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Красножон Свiтлана Володимирiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Краснопольська Наталiя Леонiдiвна

Кафедра бізнес-лінгвістики

доцент

Краснюк Максим Тарасович

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Красюк Юлiя Миколаївна

Кафедра інформатики та системології

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Кривещенко Вiкторiя Вiталiївна

Кафедра комерційної діяльності і логістики

доцент

Кривошлик Тетяна Дмитрiвна

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Крукiвський Василь Iванович

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

доцент

Крутінь Тетяна Анатолiївна

Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти та акредитації

методист вищої категорії

Круш Вiкторiя Володимирiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

старший викладач

Кудінова Алевтина Вiталiївна

Кафедра економічної теорії

професор

Кудрицька Свiтлана Петрiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Кудрявець Ірина Миколаївна

Бухгалтерія

провідний бухгалтер

Кудрявцева Валентина Володимирiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Кужель Вячеслав Миколайович

Кафедра комерційної діяльності і логістики

доцент

Кузьменко Людмила Григорiвна

Фінансово-економічний відділ

заступник проректора з економіки - начальник фінансово-економічного відділу

Кузьменчук Вiра Валентинiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

бібліотекар і категорії

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Кафедра аудиту

професор

Кукоба Володимир Павлович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Кулiнiч Вiра Василiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Кулага Ірина Володимирiвна

Кафедра економічної теорії

доцент

Кулаківська Тетяна Вiкторiвна

Навчальний відділ

начальник відділу

Кулик Анатолiй Борисович

Кафедра вищої математики

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Куліда Вiкторiя Iванiвна

Кафедра інформатики та системології

старший викладач

Куліковська Надiя Миколаївна

Відділ кадрів

провідний фахівець з організації праці

Куліш Ганна Петрiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

професор

Кульбачний Сергiй Володимирович

Кафедра економічної теорії

доцент

Кульчицька Лариса Юрiївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач відділу

Кучер Любов Миколаївна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Кучерук Ганна Михайлiвна

Студентське містечко

завідувач камери схову

Кучерява Тетяна Олексiївна

Кафедра інформатики та системології

доцент

Лаврененко Валентина Вiталiївна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Лазарєва Свiтлана Федорiвна

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

професор

Ласка Людмила Олексiївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач сектору

Латенко Галина Миколаївна

Господарський відділ

гардеробник

Лежавська Тетяна Миколаївна

Кафедра фізичного виховання

сестра медична

Лежненко Людмила Iгорiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Леонтенко Ольга Михайлiвна

Кафедра соціоекономіки та управління персоналом

доцент

Лещенко Любов Павлiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Ливицька Iрина Володимирiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

головний бiблiограф

Лилик Iрина Вiкторiвна

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

доцент

Литвиненко Лариса Володимирiвна

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

завідувач сектору організаційної роботи

Лісова Зiнаїда Василiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Лісовська Валентина Петрівна

Кафедра вищої математики

професор

Ліщинська Вiкторiя Валерiївна

Кафедра менеджменту

доцент

Ловінська Людмила Геннадiївна

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

завідувач кафедри

Ловка Ольга Володимирiвна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Лозовик Юрiй Миколайович

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Лук'яненко Любов Iванiвна

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

професор

Луняк Iрина Вiкторiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

доцент

Лютий Олександр Iванович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Люшенко Тетяна Василiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Ляпіна Iрина Юрiївна

Кафедра інформатики та системології

старший викладач

Ляхова Олена Олександрiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Ляшенко Олена Романiвна

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Мазур Маргарита Вiкторiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

доцент

Майорова Тетяна Володимирiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

професор

Макаренко Олександр Iванович

Кафедра вищої математики

професор

Македон Геннадiй Петрович

Кафедра інформатики та системології

старший викладач

Максименко Андрiй Анатолiйович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

асистент

Максименко Анна Вiкторiвна

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

професор

Максименко Оксана Олексіївна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

доцент

Малiнко Олена Григорiвна

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

старший викладач

Малий Iван Йосипович

Кафедра національної економіки та публічного управління

професор

Мальченко Анна Володимирівна

Кафедра міжнародного менеджменту

старший викладач

Манелюк Юрiй Михайлович

Кафедра політичних технологій

доцент

Мансурова Любов Анатолiївна

Господарський відділ

завідувач господарства

Маринюк Марiя Людвигiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач сектору

Марищук Оксана Ювеналiївна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

старший викладач

Маркова Лариса Василiвна

Фінансово-економічний відділ

провiдний економiст

Мартинюк Олена Вiталiївна

Кафедра міжнародної економіки

доцент

Марциніва Iрина Степанiвна

Господарський відділ

завідувач господарства

Матiєнко-Зубенко Iрина Iгорiвна

Кафедра аудиту

доцент

Матвієнко Юлiя Олексiївна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Матієнко-Купрiянов Володимир Iванович

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Матющенко Валентина Францiвна

Господарський відділ

завідувач господарства

Мачуська Iрина Борисiвна

Кафедра приватного права

професор

Мачуський Володимир Володимирович

Кафедра іноземних мов

доцент

Машкова Iнна Миколаївна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

доцент

Мельник Олексiй Михайлович

Кафедра економічної теорії

професор

Меньківська Раїса Володимирiвна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Микал Тамара Анатолiївна

Кафедра німецької мови

старший викладач

Михайлюк Михайло Андрiйович

Кафедра економічної теорії

доцент

Михальська Тамара Вiкторiвна

Відділ підготовки до вступу

начальник

Міхневич Людмила Володимирiвна

Кафедра публічного та міжнародного права

професор

Мозговий Олег Миколайович

Кафедра міжнародних фінансів

завідувач кафедри

Москалюк Наталiя Петрiвна

Кафедра міжнародної економіки

доцент

Музичко Людмила Володимирiвна

Кафедра педагогіки та психології

доцент

Мурашко Олена Володимирiвна

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Мусiєць Тетяна Вiкторiвна

Кафедра міжнародних фінансів

професор

Мусієнко Василь Федорович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Мякишевська Олена Миколаївна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Наконечна Марiя Iванiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

фахівець із організації навчального процесу

Небильцова Оксана Володимирiвна

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

професор

Немодрук Марина Юрiївна

Відділ кадрів

провідний фахівець з організації праці

Нечипоренко Олександр Юрiйович

Кафедра публічного та міжнародного права

доцент

Никифоров Анатолiй Євгенович

Кафедра національної економіки та публічного управління

професор

Ничипорук Олександр Юрiйович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Нікітін Андрій Валерійович

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Ніколенко Лариса Анатолiївна

Кафедра інформатики та системології

доцент

Ніцкевич Тетяна Михайлiвна

Кафедра фізичного виховання

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Оберемчук Валентина Феодосiївна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Оболенська Тетяна Євгенiвна

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

професор

Оборська Свiтлана Валентинiвна

Кафедра менеджменту

старший викладач

Озеран Алла Володимирiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

професор

Олешко Iнна Володимирiвна

Відділ сприяння працевлаштуванню "Перспектива"

керівник практики

Олійник Валентина Леонiдiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провiдний бiблiотекар

Ольшевська Iрина Петрiвна

Кафедра міжнародної економіки

доцент

Омельченко Андрiй Володимирович

Кафедра приватного права

завідувач кафедри

Омельяненко Тетяна Володимирiвна

Кафедра менеджменту

професор

Онікієнко Сергiй Володимирович

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

професор

Оной Вiктор Iсiдорович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

заступник начальника

Опарін Валерiй Михайлович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Осокіна Алла Вiкторiвна

Кафедра менеджменту

доцент

Остафейчук Дмитро Васильович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Островська Ольга Анатолiївна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Охрименко Iрина Борисiвна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Павлюк Оксана Станiславiвна

Господарський відділ

помічник проректора з господарських питань

Панченко Євген Григорович

Кафедра міжнародного менеджменту

професор

Папенко Людмила Володимирiвна

Господарський відділ

каштелян

Пасічник Валерiй Борисович

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут"

провідний адміністратор системи

Пасічник Ольга Iгорiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 1 корпусу

завідувач сектору

Передрій Олена Петрiвна

Факультет економіки та управління

завідувач сектору організаційної роботи

Перович Тамара Борисiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Петренко Людмила Миколаївна

Кафедра інформатики та системології

доцент

Петрик Олена Анатолiївна

Кафедра аудиту

завідувач кафедри

Петухова Олена Анатолiївна

Кафедра математичного моделювання та статистики

старший викладач

Пилипчук Володимир Петрович

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

професор

Пітула Тетяна Володимирiвна

Навчальний відділ

старший інспектор

Пітякова Тетяна Степанiвна

Кафедра соціології

старший викладач

Пішванова Валерiя Олегiвна

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

доцент

Погорелова Вiкторiя Альбертiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 2 корпусу

провідний адміністратор системи

Погоріла Лiдiя Михайлiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

заступник директора

Подгурська Тамара Анатолiївна

Кафедра бізнес-лінгвістики

старший викладач

Подольський Олександр Валентинович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

начальник

Поліщук Людмила Олександрiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач відділу

Помазун Оксана Миколаївна

Кафедра інформаційних систем в економіці

доцент

Поплавська Оксана Миколаївна

Кафедра соціоекономіки та управління персоналом

доцент

Поплавська Олена Миколаївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провiдний бiблiотекар

Потапенко Сергiй Дмитрович

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Примаченко Олена Леонiдiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Примостка Людмила Олександрiвна

Кафедра банківської справи та страхування

завідувач кафедри

Приходько Наталiя Григорiвна

Кафедра німецької мови

старший викладач

Прохорова Єлєна Вiкторiвна

Кафедра менеджменту

доцент

Равiкович Iлля Євгенійович

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

доцент

Решетняк Тетяна Iванiвна

Кафедра менеджменту

доцент

Рєпіна Iнна Миколаївна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

завідувач кафедри

Рзаєв Дмитро Олександрович

Кафедра інформатики та системології

старший викладач

Рижук Юлiя Миколаївна

Кафедра теоретичної юриспруденції

професор

Рінгіс Людмила Йосипiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провiдний бiблiотекар

Романова Марина Людвігiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

головний  бiблiотекар

Романова Свiтлана Юрiївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провідний бібліограф

Романюк Оксана Iванiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

доцент

Руденко-Сударєва Лариса Володимирiвна

Кафедра міжнародних фінансів

професор

Русецька Валентина Григорiвна

Господарський відділ

прибиральник службових приміщень

Русінова Ольга Олександрiвна

Навчальний відділ

диспетчер

Рязанова Надiя Сергiївна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Савенець Надiя Миколаївна

Господарський відділ

завідувач господарства

Савіна Свiтлана Станiславівна

Кафедра математичного моделювання та статистики

доцент

Савчук Наталiя Володимирiвна

Кафедра міжнародних фінансів

професор

Садовник Олександр Володимирович

Ректорат

проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури

Саливон Олександр Анатолiйович

Відділ адміністрування систем дистанційного навчання

провідний адміністратор системи

Самборський Олександр Володимирович

Кафедра аудиту

професор

Самійленко Андрій Петрович

Кафедра економічної теорії

доцент

Самойлов Павло Володимирович

Відділ обслуговування інженерних систем

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків при виконанні робіт з 3 професій

Саханда Наталiя Петрiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Северин-Мрачковська Людмила Василiвна

Кафедра соціології

доцент

Сендзюк Мирон Ананiйович

Кафедра інформаційних систем в економіці

професор

Сердюк Олена Володимирiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 2 корпусу

провідний адміністратор системи

Сєвонькаєва Ольга Олексiївна

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

доцент

Сиволапенко Наталiя Петрiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Сидоренко Михайло Васильович

Відділ охорони праці

начальник відділу

Сидорова Любов Василiвна

Господарський відділ

гардеробник

Синільний Михайло Iванович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Ситник Нiна Василiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

професор

Сичов Вадим Володимирович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 6 розряду

Сікан Олена Миколаївна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Сільченко Марина Валерiївна

Ректорат

проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації

Сініцина Надiя Миколаївна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Скородумова Тетяна Олексiївна

Господарський відділ

гардеробник

Славкова Алла Аркадiївна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

доцент

Слободзян Раїса Дмитрiвна

Кафедра німецької мови

старший викладач

Случинський Олександр Олександрович

Кафедра вищої математики

доцент

Слюсаренко Катерина Францiвна

Кафедра фізичного виховання

майстер навчальний

Смірнова Ольга Олегiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Смоленко Тетяна Степанiвна

Студентське містечко

прибиральник службових приміщень

Смородін Леонiд Анатолiйович

Господарський відділ

начальник відділу

Соболєва Тетяна Олександрiвна

Кафедра менеджменту

доцент

Соботюк Сергiй Анатолiйович

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Соловкова Iнеса Генадiївна

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

оператор котельні 4 розряду

Сорочан Надiя Леонiдiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провiдний бiблiограф

Старіков Олександр Юрійович

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Стасевський Олександр Петрович

Служба головного інженера

головний інженер

Сташенко Юлiя Вiкторiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Степаненко Оксана Iванiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Стефієнко Анжелiка Вадимiвна

Відділ ІТ-супроводу освітнього процесу та господарської діяльності

провідний адміністратор системи

Стефієнко Вiктор Миколайович

Служба головного інженера

головний інженер

Стеценко Богдан Станiславович

Факультет фінансів

декан

Стецюк Тетяна Iванiвна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Сторожук Вiктор Сергiйович

Відділ головного енергетика

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду

Субочев Олексiй Валерiйович

Кафедра міжнародних фінансів

доцент

Супрунюк Галина Михайлiвна

Кафедра інформатики та системології

старший викладач

Тарадай Олена Петрiвна

Господарський відділ

гардеробник

Татарiна Тетяна Володимирiвна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Терентьєва Олена Володимирівна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Терещенко Володимир Васильович

Кафедра соціології

старший викладач

Терещенко Олег Олександрович

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

завідувач кафедри

Терещенко Свiтлана Iванiвна

Кафедра бізнес-лінгвістики

доцент

Тимченко Олена Миколаївна

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Тинний Вадим Iванович

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

доцент

Тихомиров Сергiй Сергiйович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

токар 6 розряду

Тищенко Олександр Петрович

Кафедра національної економіки та публічного управління

професор

Тімакова Анжела Вікторівна

Кафедра педагогіки та психології

старший викладач

Тітова Валентина Михайлiвна

Кафедра іноземних мов

професор

Ткач Олег Валентинович

Кафедра математичного моделювання та статистики

доцент

Ткаченко Олена Вадимiвна

Кафедра економічної теорії

професор

Токарева Тетяна Олександрівна

Кафедра аудиту

доцент

Токарська Людмила Аркадiївна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач сектору

Толмакова Тетяна Миколаївна

Факультет обліку та податкового менеджменту

адміністратор системи і категорії

Тонкошкура Олена Iванiвна

Студентське містечко

каштелян

Трофiмова Галина Григорiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

фахівець із організації навчального процесу іі категорії

Трохименко Вiталiй Семенович

Інформаційно-обчислювальний центр

заступник директора

Трянова Олександра Петрiвна

Господарський відділ

гардеробник

Тузов Олександр Никандрович

Кафедра вищої математики

доцент

Турчанiнова Вiкторiя Євгенiївна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Уложенко Вадим Миколайович

Кафедра публічного та міжнародного права

доцент

Ульянченко Наталiя Дмитрiївна

Бухгалтерія

заступник головного бухгалтера

Урванцева Свiтлана Володимирiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Ушеренко Свiтлана Василiвна

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

доцент

Фатула Леся Миколаївна

Студентське містечко

завідувач гуртожитку

Федірко Олександр Анатолiйович

Кафедра європейської економіки і бзнесу

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Федоренко Наталiя Iванiвна

Кафедра соціології

доцент

Федоренко Світлана Леонідівна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Федорченко Андрiй Васильович

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Федорченко Ольга Євгенiївна

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

доцент

Філіпченко Людмила Леонiдiвна

Господарський відділ

гардеробник

Фляшнікова Алла Борисiвна

Кафедра соціології

доцент

Фурсова Олена Вiкторiвна

Кафедра міжнародного менеджменту

доцент

Хлівний Володимир Кирилович

Кафедра фінансів імені Віктора Федосова

професор

Ходакевич Ольга Георгiївна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

доцент

Ходакевич Сергiй Iванович

Кафедра банківської справи та страхування

професор

Ходзицька Валентина Василiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Хоменко Людмила Борисівна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провiдний бiблiотекар

Хрол Алла Володимирiвна

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Цвіркун Вiктор Борисович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

охоронник

Циганкова Тетяна Михайлiвна

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

завідувач кафедри

Цимбалюк Свiтлана Олексiївна

Факультет управління персоналом, соціології та психології

декан

Циркун Олена Iгорiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Чеботарьова Людмила Iванiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

доцент

Чезганов Сергiй Анатолiйович

Кафедра бізнес-лінгвістики

старший викладач

Черепенчук Нiна Григорiвна

Відділ кадрів

начальник відділу

Черницька Тетяна Володимирiвна

Кафедра міжнародної економіки

доцент

Чижевська Валентина Петрiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

завідувач відділу

Чихірьов Володимир Леонiдович

Кафедра приватного права

старший викладач

Чуб Оксана Володимирiвна

Відділ сприяння працевлаштуванню "Перспектива"

начальник відділу

Чуб Павло Михайлович

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Чугаєвська Альона Вiкторiвна

Кафедра публічного та міжнародного права

доцент

Чужиков Вiктор Iванович

Ректорат

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

Чук Олена Вiкторiвна

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

доцент

Чухманенко Анатолiй Iванович

Автотранспортна дільниця

водій легкового автомобіля з об'ємом двигуна від 1,8 літри до 3,5 літрів

Шабельтас Сергiй Георгiйович

Відділ закупівель та постачання

фахівець з постачання

Шаля Валентина Федорiвна

Студентське містечко

каштелян

Шаркова Iрина Миколаївна

Кафедра теоретичної юриспруденції

професор

Шаталова Лариса Миколаївна

Кафедра приватного права

доцент

Шатарська Iнна Федорiвна

Кафедра математичного моделювання та статистики

старший викладач

Шафалюк Олександр Казимирович

Факультет маркетингу

виконуючий обов'язки декана

Швиданенко Генефа Олександрiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Швиданенко Олег Анатолiйович

Кафедра міжнародної економіки

професор

Шевалдiна Валентина Геннадiївна

Кафедра банківської справи та страхування

доцент

Шевченко Ольга Григорiвна

Сектор ІТ- обслуговування комп’ютерної мережі 1 корпусу

провідний адміністратор системи

Шевченко Ольга Леонiдiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

завідувач кафедри

Шевчук Наталiя Валентинiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

професор

Шепіленко Свiтлана Василiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

провідний бібліотекар

Шергіна Лiдiя Антонiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Шершньова Зоя Євгенiївна

Кафедра менеджменту

професор

Шиндереєва Людмила Петрiвна

Студентське містечко

каштелян

Шипко Андрiй Васильович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

майстер з ремонту устаткування

Шипко Василь Олександрович

Газова котельня з дільницею обслуговування теплових та газових мереж

майстер зміни

Ширкунов Олександр Федорович

Відділ головного енергетика

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду

Шишигіна Лiлiя Сергiївна

Кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Шкуратовська Тетяна Борисiвна

Кафедра інформаційних систем в економіці

фахівець із організації навчального процесу і категорії

Шматок Тетяна Григорiвна

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

старший викладач

Шмігельська Євгенiя Анатолiївна

Кафедра регіоналістики і туризму

старший викладач

Шульженко Федiр Пилипович

Кафедра теоретичної юриспруденції

виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Шушарін Юрiй Вiкторович

Кафедра вищої математики

доцент

Щедрiна Олена Iванiвна

Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

доцент

Щерба Олександр Iванович

Служба головного інженера

технік і категорії

Щербина Ольга Володимирiвна

Кафедра менеджменту

доцент

Щукіна Емма Iванiвна

Кафедра іноземних мов факультету фінансів

завідувач кафедри

Юрченко Вiктор Михайлович

Відділ забезпечення охорони об'єктів

начальник команди охорони об'єктів

Юрченко Ольга Валеріївна

Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

заступник директора

Юцкевич Олена Петрiвна

Кафедра німецької мови

викладач

Ямненко Галина Євгенiвна

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

доцент

Янішевський Юрiй Володимирович

Кафедра фізичного виховання

старший викладач

Ярошевич Iрина Арнольдiвна

Кафедра бізнес-лінгвістики

доцент

Ясько Ганна Леонiдiвна

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського

головний  бiблiотекар

 

 

 

 

Остання редакція: 04.08.23