Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.02

 
Загальна інформація
 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Лук'яненка Дмитра Григоровича, ректора Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Руденко-Сударєву Ларису Володимирівну, професора кафедри міжнародних фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Антонюк Ларису Леонтіївну, проректора з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Перший  захист  дисертацій  відбувся  7  квітня  2005  року.  За  час  існування  спеціалізованої  вченої  ради  захищено  докторських  та  81  кандидатська  дисертація.

Детальніше

 
Захищені дисертації
 
 
Дисертації до захисту