Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

21.04.01 та 08.00.02

 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ»
 

ВЛАСЮК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ   
Дата захисту: 26.03.2019   
Науковий консультант: д.е.н., професор ЛЯШЕНКО Олександра Миколаївна

Сформовано понятійно-категорійний апарат дослідження зовнішньоторговельних відносин як об’єкта безпекознавчої науки; визначено місце та роль зовнішньоторговельної безпеки у системі національної безпеки держави; розроблена аналітична модель оцінки зовнішньоторговельної безпеки держави; розраховані інтегральний та локальні індекси її стану. Обґрунтовані шляхи підвищення зовнішньоторговельної конкурентоспроможності вітчизняної продукції; оцінено імпортну залежність внутрішнього ринку та перспективи зовнішньоторговельної безпеки національних виробників на світових ринках продукції металургійного, машинобудівного, хімічного та агропромислового комплексів; проаналізовані зовнішньоторговельні загрози імпортної залежності національної економіки від поставок енергоносіїв. Оцінені ризики та можливості забезпечення зовнішньоторговельної безпеки у співробітництві України з ЄС; досліджені можливості компенсації втрат національної економіки від закриття ринку Росії, проаналізовані проблеми зовнішньоторговельного співробітництва з Білоруссю; оцінена зовнішньоторговельна безпеки економічного співробітництва України з ключовими (ЄС, РФ, Білорусь, Китай, Індія, Туреччина, Єгипет) та перспективними (США, Канада, Туніс, Марокко) зовнішньоторговельними партнерами. Розроблено комплексну стратегію забезпечення зовнішньоторговельної безпеки держави.

Автореферат