Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут управлінського консультування

Вероніка Верба,

директор Інституту управлінського консультування КНЕУ


За умов становлення знаннєвої  економіки управлінське консультування стає її провідним інфраструктурним інститутом, інтелектуальною платформою створення і впровадження управлінських інновацій, каталізатором процесів розвитку економічних систем макро- і мікрорівня.

Відповідно до цих завдань в КНЕУ створено Інститут управлінського консультування, метою якого є проведення наукових досліджень та розробок у сфері управлінського консультування, виконання дослідницьких, навчальних і консалтингових проектів, пошук сучасних форм консалтингової підтримки розвитку економічних систем та поглиблення фахової підготовки магістрів, розвиваючи пріоритетні напрями економічної науки та освіти.

Остання редакція: 28.10.15
Тренінги та семінари