Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фондового ринку

Остання редакція: 17.11.14
Загальна інформація про школу

Початок формування – 2002 рік. Фундатори і час заснування наукової школи. – Наукова школа була заснована на наукових доробках початку розвитку фондового ринку (ринку цінних паперів) в Україні,  першим керівником якого на посаді Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку був Мозговий Олег Миколайович.

Свій подальший розвиток наукова школа отримала у 2002 р. зі створенням кафедри міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», яку очолив доктор економічних наук, професор Мозговий Олег Миколайович, і який  на сьогоднішній день є членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наукова школа фондового ринку:

  • володіє значним кадровим потенціалом, який сформовано внаслідок наукової та науково педагогічної діяльності професора Мозгового О.М. і на даний час представлена 3 докторами та 16 кандидатами економічних наук. Ведеться підготовка 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій;
  • забезпечує викладання спеціальних навчальних дисциплін: «Фондовий ринок» (базовий курс), «Депозитарна діяльність», «Торгівля цінними паперами». Програма цих курсів відповідає програмі, яка затверджена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підготовки фахівців фондового ринку.

Після атестації за цими навчальними дисциплінами студенти одержують документ, який прирівнюється до свідоцтва про навчання, що дає їм можливість пройти атестацію в Українському інституті розвитку фондового ринку та одержати кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста фондового ринку за спеціалізацією «Депозитарна діяльність» та «Торгівля цінними паперами».

До викладання дисциплін кафедри та захисту дипломних робіт залучаються фахівці з державних установ. До таких державних установ відносяться: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Державна служба України з питань захисту персональних даних.

Наукова школа фондового ринку успішно функціонує понад 20 років. Наукові дослідження, присвячені актуальним проблемам розвитку національного фондового ринку, стосуються проблем удосконалення функціонування фондового ринку,розвитку його інфраструктури, здійснення державно-правового регулювання, розвитку науково-методичної бази підготовки фахівців з фондового ринку.

Детальніше