Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ ім. В. Гетьмана

Запрошуємо Вас на офіційний сайт: https://www.kisit.kneu.edu.ua/

 

          Навчальний  заклад  був  заснований  28 грудня  1951  року  на  базі  Київського електромеханічного  технікуму  залізничного  транспорту та отримав назву Київського  електромеханічного  технікуму.

            У 1962 р. Київський електромеханічний технікум було перейменовано в Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості України.

            З 2003 р. технікум був перейменований у Коледж інформаційних систем і технологій та став філією Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, який підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

            Коледж за час свого існування підготував і випустив близько 28 400 спеціалістів, які працюють на різних посадах підприємств і організацій, центральних органів управління та науково-дослідних інститутів м. Києва та України.

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

 

Відділення економічних спеціальностей

Завідувач відділення Ільчук Любов Миколаївна

тел.(044) 235 - 82 - 52
Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність 075 “Маркетинг”
Освітньо - професійна програма  “Комерційна діяльність”:
організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організація комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів (реклама, public relations і т.п.). 
Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців
                              на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.
 
Галузь знань 05 " Соціальні та поведінкові науки"
Спеціальність 051 “Економіка”
Освітньо - професійна програма “Економіка підприємства”:
проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств; обґрунтування власних бізнес-ідей і проектів соціального підприємництва.
Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців
                              на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.
 
Галузь знань 05 " Соціальні та поведінкові науки"
Спеціальність 051 “Економіка”
Освітньо - професійна програма “Економічна аналітика”:
виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень; обґрунтування заходів щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції; здійснення оцінки економічних і фінансових ризиків з використанням економічних  методів і моделей.
Термін навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                             на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Відділення програмування

Завідувач відділення Янчук Світлана Миколаївна

тел. (044) 272 - 00 - 72
Галузь знань 12 " Інформаційні технології"
Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”
Освітньо - професійна програма “Розробка програмного забезпечення”:
керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем; розробка програмного забезпечення; розробка та адміністрування баз даних; інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення; розробка і впровадження прикладних програм; розробка web-сайтів, керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.
Термін навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців
                             на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

 

Відділення техніко-інформаційних спеціальностей

Завідувач  відділення Правдивий Андрій Миколайович

тел. (044) 272 - 00 - 64
Галузь знань 12 " Інформаційні технології"
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Освітньо - професійна програма «Обслуговування програмних систем і комплексів»:
застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж; передача, прийом, перетворення та захист інформації в комп’ютерних мережах; створення, управління та ефективне використання електронних баз даних та інше.
Термін навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців
                             на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.
 
Галузь знань 12 " Інформаційні технології"
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо - професійна програма  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:  
створення інформаційних комп’ютерних систем, які виконують збір, зберігання, обробку та надання інформації, створення баз даних, систем інформаційних порталів, впровадження сучасних інформаційних технологій, побудови локальних обчислювальних мереж  з забезпеченням швидкісного виходу до мережі Інтернет, впровадження у різних сферах життєдіяльності комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких відносяться: технологія автоматизованого документообігу, технологія доступу до ресурсів Інтернет, технологія загального інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно- телекомунікаційній системі реєстрації інформації щодо надзвичайних ситуацій, WEB- технології, створення та впровадження у різних сферах життєдіяльності інформаційно – довідкових, інформаційно-пошукових та інформаційно-обчислювальних систем.
Термін навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців
                             на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.
 
Галузь знань  17 "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність 171 «Електроніка»
Освітньо - професійна програма «Електронні пристої та системи»:
виробництво, діагностика, наладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки; експлуатація і ремонт електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п'яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем, знання мiкросхемотехнiки дозволяє не тільки теоретично, але й практично працювати з пристроями.
Термін навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців
                             на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.
 

Підготовчі курси

 Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» запрошує слухачів на підготовчі курси

Запис та додаткова інформація за телефоном:

тел. (044) 272-09-90

Приймальна комісія

Для отримання консультацій з питань вступу до фахового коледжу

тел. (095) 735-50-92

 

 
Адреса коледжу : 04053, м.Київ, Львівська площа , 14
       
тел. (044) 272-09-17, факс: (044) 461-90-47    
                             
              
 
 
Остання редакція: 04.07.23