Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ

Офіційний сайт КІСІТ

  Маєте бажання дізнатися більше інформації як підготуватися до вступу?

  У Вас є запитання щодо умов прийому та особливостей навчання?

Завітайте до нас

на День відкритих дверей!

який відбудеться 

17 травня 2018 року о 17:00

і дізнайтеся відповіді на всі запитання.

Ви матимете можливість:

 

  • Зустрітися з адміністрацією коледжу та одержати грунтовну інформацію про навчальний заклад;
  • Ознайомитися з правилами прийому до навчального закладу та перевагами навчання у коледжі;
  • Поспілкуватися зі студентами та випускниками коледжу;
  • Презентації спеціальностей по яким здійснюється підготовка у коледжі;
 

Завітавши на зустріч ви зробите правильний вибір та оберете своє майбутнє!

м. Київ, Львівська площа, 14 (актова зала)

 

  

Загальна інформація

 

          Навчальний  заклад  був  заснований  28 грудня  1951  року  на  базі  Київського електромеханічного  технікуму  залізничного  транспорту та отримав назву Київського  електромеханічного  технікуму.

            У 1962 р. Київський електромеханічний технікум було перейменовано в Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості України.

            З 2003 р. технікум був перейменований у Коледж інформаційних систем і технологій та став філією Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, який підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

            Коледж за час свого існування підготував і випустив близько 28 400 спеціалістів, які працюють на різних посадах підприємств і організацій, центральних органів управління та науково-дослідних інститутів м. Києва та України.

Коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

 

Відділення економічних спеціальностей

Завідувач відділення Ільчук Любов Миколаївна

тел.235 - 82 - 52
Спеціальність “Маркетинг”
Спеціалізація 50702 “Комерційна діяльність”:
організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організація комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів (реклама, public relations і т.п.). 
 
Спеціальність “Економіка”
Спеціалізація 50401 “Економіка підприємства”:
проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств
 
Спеціальність “Економіка”
Спеціалізація 50601 “Прикладна статистика”:
збір та обробка статистичних даних на базі сучасних інформаційних технологій; побудова та дослідження економіко-статистичних моделей соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон’юнктури; забезпечення складання, супроводження і впровадження програм діяльності статистико-аналітичних служб органів державного управління, фінансово-кредитних установ, підприємств тощо 
 

Відділення програмування

Завідувач відділення Янчук Світлана Миколаївна

тел. 272 - 00 - 72
Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”
Спеціалізація 10301 “Розробка програмного забезпечення”:
керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем; розробка програмного забезпечення; розробка та адміністрування баз даних; інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;
 розробка і впровадження прикладних програм; розробка web-сайтів, керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.

 

Відділення техніко-інформаційних спеціальностей

Завідувач  відділення Правдивий Андрій Миколайович

тел. 272 - 00 - 64
Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Спеціалізація 10101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»:
застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж; передача, прийом, перетворення та захист інформації в комп’ютерних мережах; створення, управління та ефективне використання електронних баз даних та інше.
 
Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Спеціалізація 10201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:  
створення інформаційних комп’ютерних систем, які виконують збір, зберігання, обробку та надання інформації, створення баз даних,систем інформаційних порталів, впровадження сучасних інформаційних технологій, побудови локальних обчислювальних мереж державної адміністрації з забезпеченням швидкісного виходу до мережі Інтернет, впровадження у різних сферах життєдіяльності комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких відносяться: технологія автоматизованого документообігу, технологія доступу до ресурсів Інтернет, технологія загального інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно- телекомунікаційній системі реєстрації інформації щодо надзвичайних ситуацій, WEB- технології, створення та впровадження у різних сферах життєдіяльності інформаційно – довідкових, інформаційно-пошукових та інформаційно-обчислювальних систем.
 
Спеціальність «Електроніка»
Спеціалізація 80201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування  виробів електронної техніки»:
виробництво, діагностика, наладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки; експлуатація і ремонт електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п'яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем, знання мiкросхемотехнiки дозволяє не тільки теоретично, але й практично працювати з  пристроями.
 
Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація 90101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»:
дослідження, розробка, проектування та конструювання радіоелектронних пристроїв; виробництво, технічне обслуговування радіоелектронної  апаратури, що базується на вивченні електромагнітних  коливань та хвиль, методів генерації, формування, підсилення, перетворення, управління, випромінювання та прийому сигналів, а також використання їх для передачі, обробки та  відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль; впровадження  в сучасній  електроніці, комп’ютерній техніці, телебаченні, радіо, радіолокації, GPS-навігації, зв’язку (супутниковий, мобільний, дротовий), системах захисту інформації, новітніх методах медичної діагностики.
 
ТЕРМІНИ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ:
- економічних спеціалізацій (економіка підприємств; прикладна статистика; комерційна діяльність) – 3 роки; 
- технічних спеціалізацій (обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення; обслуговування комп’ютерних систем і мереж; конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки; конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв) – 4 роки.
 
 

Підготовчі курси.

 Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» оголошує набір слухачів на підготовчі курси на 2017-2018 навчальний рік.

Термін навчання 4 місяців (лютий 2018 р. – травень 2018 р.)

Початок занять: 03 лютого 2018 року.

Вартість навчання 3500 грн.

Запис та додаткова інформація за телефоном:

тел. (044) 272-09-90

 

 

 
Адреса коледжу : 04053, м.Київ, Львівська площа , 14
       
тел. (044) 272-09-17, факс: (044) 461-90-47    
                             
              
http:// kisit.kneu.edu.ua
 
http://kneu.edu.ua/ua
 
Остання редакція: 20.04.18