Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов на здобуття освітнього ступеня магістр