Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Інтелектуальні драйвери побудови смартекономіки в умовах сучасних викликів розвитку глобальної екосистеми»

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДРАЙВЕРИ ПОБУДОВИ СМАРТЕКОНОМІКИ

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ РОЗВИТКУ

ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОСИСТЕМИ»

 

Номер державної реєстрації: 0122U000961

Категорія роботи: прикладна

Строк виконання: 2022 р.– 2023 р.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2021 р. №1461)

 

Мета проєкту - теоретичне обгрунтування сутності концепції смартекономіки та розробка інструментарію побудови розумної економіки в Україні в умовах глобальних викликів.

 

 • Завдання:
 • розробити теоретичний концепт смартекономіки, її сутності, складових та драйверів розвитку;
 • дослідити еволюцію поняття смартекономіки та розкрити її форми прояву в глобальному економічному середовищі;
 • визначити структуровану систему показників оцінки розвитку смартекономіки на різних рівнях;
 • визначити механізми та інструменти побудови смартекономіки на різних рівнях (локальному, регіональному, національному);
 • проаналізувати тренди розвитку смартекономіки на національному, регіональному, міжнародному та глобальному рівнях;
 • надати порівняльну оцінку сучасних практик побудови розумних міст;
 • розкрити систему зовнішніх та внутрішніх чинників (драйверів) ефективної реалізації смартекономіки на національному рівні в сучасних умовах;
 • дослідити особливості стратегій та механізмів побудови смартекономіки в глобальному економічному середовищі;
 • визначити перспективні напрями реалізації концепції розумної економіки в Україні на засадах захисту національних інтересів, технологічної модернізації та сталого розвитку.

В рамках проєкту  проведено  проєктні студії  «СМАРТ РОЗВИТОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»   10 листопада 2023 року на платформі  відеоконференцій ZOOM.  

Учасники заходу: 

 • Ірина Каленюкд.е.н., професор, директор науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ імені Вадима Гетьмана, «Концепція смартекономіки, її сутність та імперативи»;
 • Лариса Антонюк, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана,«Смарт розвиток в Україні»;
 • Олег Куклін, д.е.н., професор, депутат та член Президії Черкаської обласної ради (голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини), директор Черкаського державного бізнес коледжу, «Стратегія смарт розвитку в Черкаському регіоні»;
 • Антоніна Дьякон, проректор з інноваційної діяльності ІСМА (м. Рига, Латвія), «Реалізація смарт розвитку в Латвії та ЄС»;
 • Олена Грішновад.е.н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Динаміка людського капіталу в контексті відбудови та модернізації України»;
 • Людмила Цимбалд.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки КНЕУ імені Вадима Гетьмана, «Світові регіональні особливості смартизації економічної діяльності»;
 • Ірина Унінецьд.е.н., професор кафедри економічної теорії КНЕУ імені Вадима Гетьмана, «Імперативи розвитку смарт економіки в Україні»;
 • Наталія Кузнецова, д.е.н., завідувачка кафедри економіки, управління та адміністрування Черкаського державного бізнес коледжу «Smart міста та розвиток людського капіталу»;
 • Максим Богун, здобувач PhD програми КНЕУ імені Вадима Гетьмана, «Фінансування проєктів у смарт містах»;
 • Тимур Нацвлішвіліздобувач PhD програми КНЕУ імені Вадима Гетьмана, «Цифрові технології в управлінні смарт-містами: кейс Китаю».

Остання редакція: 13.11.23