Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Розвиток академічного підприємництва та бізнес-акселерація в covid-залежному соціально-економічному просторі»

Номер державної реєстрації: 0122U000962

Категорія роботи: прикладна

Строк виконання: 2022 р. – 2023 р.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2021 р. №1461)

Мета проєкту: Мета проекту полягає у формуванні прикладного інструментарію розвитку академічного підприємництва та бізнес-акселерації з використанням digital -технологій в COVID-залежному соціально-економічному просторі в Україні. 

 

Завдання:

  • сформувати трансдисциплінарну модель поширення нових знань, методів та підходів  до організації бізнесу з урахуванням принципів функціонування екосистеми академічного підприємництва та digital-технологій; 
  • розробити механізм бізнес-акселерації вітчизняних ЗВО у форматі Start-up, Spin-off, Spin-out компаній, що зумовить перехід до нової моделі їх фінансування; 
  • сформовати онлайн-платформу навчання введення бізнесу, що сприятиме подоланню соціально-економічних наслідків, обумовлених Cоvіd-19; 
  • розробити методологічний інструментарій оцінювання ефективності функціонування суб’єктів академічного підприємництва; запропонувати вектори розвитку академічного підприємництва вітчизняних ЗВО; 
  • ідентифікувати драйвери активізації трансферу наукових розробок та інновацій в академічному середовищі та масштабувати їх вплив на результативність діяльності суб’єктів підприємництва; 
  • запропонувати сценарії розвитку академічного підприємництва для вітчизняних ЗВО, що має сприяти формуванню підприємницької культури та активізації процесів бізнес-акселерації; розробити сучасну digital-технологію навчання підприємництву релевантну стану COVID-залежного соціально-економічного простору.
Остання редакція: 01.05.24