Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.01

 
Загальна інформація
 

 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Кириленка Володимира Івановича, завідувача кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Зайцева Юрія Кузьмича, професора кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, доцента Ємельяненко Ларису Михайлівну, професора кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Детальніше

 
Захищені дисертації
 
 
Дисертації до захисту