Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.07

 
Загальна інформація
 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 08.00.10 – Статистика та 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом МОН України № 1643 від 28.12.2019.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора, Матвійчука Андрія Вікторовича, професора кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Піскунову Олену Валеріївну професора кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Ващаєва Сергія Сергійовича, директора Інституту інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Детальніше

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 23.04.20