Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д 26.006.07

 
Загальна інформація
 

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора, Матвійчука Андрія Вікторовича, професора кафедри математичного моделювання та статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Піскунову Олену Валеріївну професора кафедри математичного моделювання та статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Ващаєва Сергія Сергійовича, директора Інституту інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Наказом МОН від 06.06.2022 р. № 530 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України.

Детальніше

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 25.09.23