Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут кредитних відносин

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН на 2022 р.

Інститут створено у 2009 році рішенням Вченої ради університету

ПОЛОЖЕННЯ про Інститут кредитних відносин

Мета діяльності Інституту

– наукові дослідження та розробки у сфері кредитного бізнесу та створення конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних продуктів, впровадження інноваційної діяльності у практику банківського сектору, забезпечення на цій основі поглибленої наукової підготовки фахівців банківського бізнесу.

Основні завдання Інституту
 

Остання редакція: 27.03.22
Розробки Інституту
 • Методика моніторингу діяльності іноземних банків, який дозволяє отримати кількісну характеристику їхнього впливу на банківську систему України. Індексна модель, запропонована в рамках даного підходу, включає низку індикаторів фінансового ризику та потенціалу як дочірніх, так  материнських банків і країн походження капіталу.
 • Щоквартальні аналітичні огляди депозитних продуктів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Бенчмаркінгові дослідження депозитного ринку / його сегментів на індивідуальне замовлення банків.
 • Порівняння актуального рівня дохідності і ризиків банків, що пропонують депозитні послуги.
 • Імплементація кращих практики стрес-тестування ризиків у системи ризик-менеджменту банків.
 • Розробка індивідуальних методик стрес-тестування кредитного ризику, ринкового ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, а також зворотного ефекту і ефекту зараження.
 • Здійснення моніторингу за системними ризиками у банківському секторі з використанням фінансових індикаторів раннього попередження.
 • Щоквартальні аналітичні огляди ринку споживчого кредитування.
 • Бенчмаркінгові дослідження ринку споживчого кредитування / його сегментів на індивідуальне замовлення банків.
 • Удосконалення скорингових моделей оцінки кредитоспроможності фізичних-осіб позичальників.
 • Практичні рекомендації щодо ідентифікації та оцінки ризику застави, а відтак визначення рейтингу заставного майна  можуть застосовуються в процесі оцінювання чистого кредитного ризику та при формуванні резерву під кредитний ризик банку.
 • Порядок визначення заставної вартості, що передбачає врахування рейтингу застави, який відображає ступінь імовірності задоволення банком вимог за кредитом за рахунок реалізації заставного майна і характеризує ризиковість застави. У якості методологічної основи для такого визначення пропонується функціональна модель заставної вартості, за базу якої обирається ринкова вартість майна на момент оцінки з наступним прогнозуванням її можливих змін протягом строку дії кредитного договору та наступного|наступного| періоду стягнення заборгованості, а також оцінки впливу на неї інших неринкових| умов реалізації.
 • Рекомендації щодо удосконалення співпраці банків та суб’єктів оціночної діяльності, процесі управління кредитним ризиком.
 • Бізнес-тренінг на тему: «Застава як інструмент управляння кредитним ризиком банку» ( програма тренінгу розрахована на 86 годин).