Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ринок споживчого кредитування в Україні

  Дослідники:
к.е.н. Корнилюк Р.В.,

Мета проекту:
дослідження актуальних тенденцій розвитку ринку споживчого кредитування в Україні, зміни конкурентного середовища на ринку кредитного рітейлу, моніторинг привабливості основних кредитних продуктів для населення, бенчмаркінг ринку споживчого кредитування для банків, а також розробка рекомендацій для позичальників щодо вибору якісних кредитних продуктів.

Результати проекту:

Пропозиції для бізнесу:

  • Щоквартальні аналітичні огляди ринку споживчого кредитування.
  • Бенчмаркінгові дослідження ринку споживчого кредитування / його сегментів на індивідуальне замовлення банків.
  • Удосконалення скорингових моделей оцінки кредитоспроможності фізичних-осіб позичальників.

Фахові публікації:

  • Посткризове відновлення ринку споживчого кредитування в Україні / Р.В. Корнилюк, Р.В. Шинкаренко // Економіка і регіон: Науковий вісник. — Полтава: ПолтНТУ, 2011. — №3. — с. 35—47

На стадії розробки:

  • Корнилюк Р.В. Оцінка факторів надійності позичальників на ринку споживчого кредитування / Методика. – К.: Bankografo.com, І-т кредитних відносин.
  • Корнилюк Р.В. Аналітичний огляд банків. Споживчі кредити./ Р.В. Корнилюк.—Щоквартальне дослідження.– К.: Bankografo.com, І-т кредитних відносин, 2013.

Апробація та обговорення результатів:

  • Круглий стіл «Споживче кредитування:  боргове ярмо чи фактор розвитку?» — університетський круглий стіл. — І-т кредитних відносин, НСТ КЕФ, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — 10.04.2012. — модератор: Корнилюк Р.В. виступив, вступне слово на тему  «Споживче кредитування» (html)
  • Круглий стіл «Тіньовий банкінг» — університетський круглий стіл. — І-т кредитних відносин, НСТ КЕФ, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — 16.10.2012. — модератор: Корнилюк Р.В., вступне слово на тему  «Тіньовий банкінг» (html)
Остання редакція: 02.04.13