Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ охорони праці

Основні завдання відділу:

 1. впровадження   ефективної системи  управління охороною  праці в Університеті і сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань;   
 2. організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення  шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам під час навчального процесу, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози  життю  або здоров'ю працівників та здобувачів освіти; 
 3. вивчення та сприяння впровадженню у навчальні процеси досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних  засобів колективного та індивідуального захисту працівників у виробництві;
 4. контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу "Охорона праці" Колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах Університету.
 5. інформування та надання роз'яснень працівникам Університету з питань охорони праці.

Функції відділу охорони праці

 1. Організація та розроблення спільно з  підрозділами  Університету комплексних заходів для досягнення  встановлених нормативів та підвищення  існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
 2. Підготовка проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд керівництву.
 3. Організація контролю та проведення спільно з представниками структурних підрозділів і за участю представників профспілкової організації Університету перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
 5. Проведення з працівниками, що приймаються на роботу вступного інструктажу з питань охорони праці.
 6. Періодичне проведення в Університеті інструктажів з питань охорони праці, проведення практичних занять з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникнені аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
 7. Ведення обліку та проведення аналізу причин  виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди.
 8. Забезпечення  належного оформлення  і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання  згідно з установленим порядком.
 9. Складання за участю керівників підрозділів Університету переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах Університету, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
 10. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах Університету.
 11. Інші функції відповідно до Положення про відділ охорони праці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Положення про відділ

Актуальна інформація

Варто пам’ятати!

«Працівник зобов’язаний: - дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства…» ( ст. 14 Закону України «Про охорону праці»).

Увага! Сторінка знаходиться у стадії наповнення.

Остання редакція: 18.11.21