Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Переміщений бізнес у ревіталізації регіональних екосистем України»

Номер державної реєстрації: 0123U100357

Строк виконання: 1 лютого 2023 – 31 грудня 2025

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ МОН №1190 від 30.12.2022 р.)

Мета проєкту – розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо ревіталізації регіональних екосистем України із залученням переміщеного бізнесу з використанням відповідних моделей фінансування його розвитку.

В рамках проєкту поставлені наступні завдання для досягнення мети проєкту:

 • розробити методологію та зідйснити у три щорічних раунди оцінювання проблем та потреб переміщеного бізнесу в приймаючих регіонах,
 • здійснити аналіз впливу переміщеного бізнесу на економічний розвиток приймаючих регіонів та розробити рекомендації щодо розробки локальних програм його підтримки,
 • проаналізувати існуючий досвід імплементації програм релокації бізнесу в тих країнах, де відбувалися воєнні дії та конфлікти і визначити моделі його підтримки,
 • розробити мапінг донорів, які надають допомогу переміщеному українському бізнесу як закордоном, так і в Україні, який постраждав внаслідок війни,
 • ідентифікувати та проаналізувати вітчизняні кейси релокацій компаній закордон, визначити їх стан та з'ясувати мотиви до повернення та співпраці з Україною,
 • розробити методичні підходи до оцінювання кваліметрії результативності переміщення підприємств та визначити логіко-структурну побудову кваліметричних показників результативності переміщених підприємств,
 • розробити механізми взаємодії переміщеного бізнесу та інших стейкхолдерів регіональних екосистем (органи локальної влади, фінансові установи, бізнес-асоціації)  для забезпечення відновлення регіонів,
 • запропонувати «розвиткові» моделі фінансування інноваційних проєктів переміщеного бізнесу на основі підходів fintech, blended financing, impact finance тощо,
 • удосконалити аналітичний інструментарій комплексної діагностики ризиків фінансування переміщеного бізнесу для попередження кризогенності у процесі ревіталізації регіонів,
 • обґрунтувати узагальнену Концепцію розвитку переміщеного бізнесу в Україні на основі ефективної взаємодії стейкхолдерів і застосування «розвиткових» моделей фінансування,
 • сформувати науково-методичні засади ризик-орієнтованого управління релокованими підприємствами з метою забезпечення сталого розвитку регіональних екосистем.
Остання редакція: 11.05.23